Letra

Ak bir derin uurumsa letra

Canciones con ak bir derin uurumsa letras todas las canciones de ak bir derin uurumsa. Ve la lista de todas las canciones viejas y nuevas con letras de ak bir derin uurumsa directas de nuestro buscador y escuchalas online.

Publicidad

Yusuf Yusuf - Ahmet Kaya Play

... mahpusta yatard?k Dosta dü?man içinde Zaman akar zaman geçer Zaman zaman içinde Getirdiler getirdiler bir yi?it Ayak ç?plak ak bir mintan içinde.

Gidenlerin Ardından - Almôra Play

... ortas?nda Matem tuttu y?ld?zlar Gidenlerin ard?ndan O göç yolu Matem dolu Arta kalan bir derin K?yamet uykusu

Ada Vapuru - Ayna

... Hala heryan?mda izlerin var Rüzgar gibi geçip gittin hayat?mdan Saçlar?mda serin bir hüzün var Bu ada vapurunda sen olmal?yd?n yan?mda Bir derin s?z? kald? o günlerden hat?ra Bu ada vapurunda sen olmal?yd?n yan?mda O güzel ...

Publicidad

Sensizlik - Candan Erçetin Play

... belki de baþa çýkabilirm Çok zor gelse bile yaþar öðrenirim Sensizlik benim canýmý acýtan Bir derin korku düþer ruhuma Duvarlar seslenince Karanlýk oyun oynar aklýma Gölgeler dans edince Ýnan bana ...

Sevenin Ne Günahı Var - Müslüm Gürses Play

A?k bir derin uçurumsa Dü?enin ne günah? var Sevilende vefa yoksa Sevenin ne günah? var Kadere ona ...

Nereye - Nev Play

... melekler bile a?lar bu ?ehirde Ma?rurum k?rg?n?m söyle nereye Söyle nereye... Vars?n aks?n gözya?lar?n Kats?n kederleri önüne Sen derin bir nefes al hayattan yine Bir huzur uykusuna dal bu gece Melekleri de ça??r ba?ucuna Uyand???nda sen ...

Ayrılanlar İçin - Nilüfer Play

... kadar sevse unutabilir Mevsimler gelir geçer Y?llar geçer Sen de unutursun bir gün gelir Her ?eyi evet her ?eyi, her ?eyi unutabilirsin Hatta bütün yazd?klar?m?, sat?r sat?r?na Kal?rsa da içimde bir derin s?z? kal?r Kal?rsa da içimde ...

Beni Benimle Anla - Nilüfer Play

... geri gelmez ömrüm, Ruhumu benden alma. Y?llar geçti sevgilim Her ?ey bir masal gibi oysa. Ba?ka bir ?ey istemem, Senden ba?ka kimseyi sevmem. Ba?lar bir derin s?z?, Ba?r?mda kal?r izi, yapma. Sevinçlerimi çalma. Birdaha geri gelmez ömrüm ...

Publicidad

Kuşkular - Objektif

Sanki bir derin u?ultu içinde Gidiyorum ben kederle Ayr?l???n sanc?s? yüzümde Ya?ad???m mutlu günler dü?ümde Götür ...

Kalabalık Yalnızlıklar - Grup Munzur Play

... ?ler yak?p Da??, rüzgarlar? nas?l vurdular Ço?kun bir nehir Kan?yor içime Süngüye tutulmu? Ak?yor önüme Ço?kun bir nehir Kan?yor içime Süngüye tutulmu? Ak?yor önüme Bir derin soluk yank? oluyor Kaç mevsim soldu Sesin gitmiyor ...

Derin Bir Ah Çektim - Ahmet Kaya Play

... gider, yar gider Benimde basima gelenler adami kanser eder Benimde basima gelenler insani kanser eder Derin bir ah çektin içim yandi Yetismez ömrüm gençligine Son nefesimden gelip geçersin Yagmaz gözüm ellerine Daragacinda ...

Nabzım Bir Devrim Sabahında - Ahmet Kaya Play

... Saray art?klar? Oysa anam?n ak saçlar? ?ahidimdir ?ahidimdir do?umdan giden gelinim Ve karanl?k fatihalar?yla Çocuk mezarl?klar?. Insan yumu?ac?k cinayetler dü?ünebilir Allah? dü?ünebilir Ve meczup krallar? Mihraplar?n derin manas?na oturtabilir Ama acayip gelir ...

Aklı Kıt - Siya Siyabend Play

... ? k?t adam Bir adam Akl? k?t adam nedendir ak?lland?m? nedir Dedi dervi? dokunma bize Bizi çakm??lar köklerimiz çok derinde Biz,biz burda rüzgar gülüyüz Belki ölük ölü?üz Ama biz burda rüzgar gülüyüz Çakm??lar köklerimizi çok derine Ey akl ...

Publicidad

PONTE PA LAS COSAS SON DE AK- - Son de Ak

... son extrañas yo estan todas las leches y que me esperen onde el paisa. Son de ak- siempre que llega a todo lado la rebienta Se pone bien bonita y que nadie se de ...

QUIEN VIO (SON DE AK) - Son de Ak

... Bueno Pues 1, 2, 3 Pikos Por Los Tres Patos Que Están Escondidos De Tras De Son De Ak Quien Quien Vio Mentiras ouhh Hablando En La Eskina Como Se Mueve Ese Flow Tanta ...

PLAS PLAS SON DE AK - Son de Ak Play

... Qee Tam Y No Me Estafees Sos Una Santa Qiien Viio No Se Sabee Son De Ak Como Siiempre Sonando En Todo Baflee ((Giamatty)) Emfrentame Siin Gorra Neena No Me Corras El ...

PLAS PLAS SON DE AK - Son de Ak Play

... Qee Tam Y No Me Estafees Sos Una Santa Qiien Viio No Se Sabee Son De Ak Como Siiempre Sonando En Todo Baflee ((Giamatty)) Emfrentame Siin Gorra Neena No Me Corras El ...

CHOKE COKE SON DE AK - Son de Ak Play

Oye Ya saben son de ak Ella lo hace de lao el shoke Y asi es como se baila el shoke shoke ...

Publicidad

DISQUE ESTA LIPIADA-SON DE AK FT OFFICIAL EL DE LA O - Son de Ak Play

... COMO MERMELADA DICE QUE ESTA LIPIADA QUIEN VIO NADIE VIO NADA OFFICIAL CON SON DE AK YA LA TENEMOS PILLADA. GIAMATTY. ELLA AHORA SE LA ESTA DANDO DE PELUCHE YO LA ...

TURIN TURAN - SOND’AK FT JUNIOR JEIN LETRA - Son de Ak

TURIN TURAN - SOND?AK FT JUNIOR JEIN Letra I CORO Quieren pega como nosotros Quieren habla como nosotros Quieren baila ...

BURUNDANGA SOND’AK (LETRA) - Son de Ak

BURUNDANGA SOND?AK (LETRA) I VERHON Una hembra me enamoro Me dio el phon y nunca contesto oh En solo ...

BURUNDANGA SOND’AK (LETRA) - Son de Ak

BURUNDANGA SOND?AK (LETRA) I VERHON Una hembra me enamoro Me dio el phon y nunca contesto oh En solo ...

BURUNDANGA SOND’AK (LETRA) - Son de Ak

BURUNDANGA SOND?AK (LETRA) I VERHON Una hembra me enamoro Me dio el phon y nunca contesto oh En solo ...

Publicidad

Yedinci Kural - Ahmet Kaya Play

... de?il Silah?m Sevdam Umudum Bir forsa de?il H?nc?n kan köpüklü k?y?lar?nda Kinle bilenmi?tir bu yürek Ak günlerin gürül gürül sabahlar?nda Topraktan f??k?ran bir ba?ak gibi Hedefe saplanm?? bir kur?un gibi Kan gibi Hayat ...

Eski Bir Fincan - Barış Manço Play

Dinle oðlum çok eskiden bir konakta Akþamlarý gaz lambasý ýþýðýnda Paþa dedesinden kalan bu fincanla Ninem eliyle kahve sunarmýþ Abdi beye ...

Ne Ola Yar Ola - Barış Manço Play

... þinden Daha içini burkan ne ola Buðulu gözleriyle Yollarýmý bekleyen yar ola Islak dudaklarýnda Bir garip türküsüyle yar ola Göç eden kuþlar gibi Gidip gelip umutlarýn Umudun ötesinde ne ...

Zorba Ak - Burcu Güneş

... aradm Yand gller aldandm Yamura rzgara Sndm saklandm Ah inkar yok isyan yok Aktan baka bir ferman yok Canda tkendi sevda Zorba ak zorba Seni sevemem bu yrekle Bi daha asla

Dal Goncayı Bir Sabah - Can Gox Play

... deyip savruldu Dünyada vefas?zl??a bak; on günde Bir gül yeti?ip, aç?p, solup kayboldu. Sen ac?rken bana, hiç bir günah?mdan korkmam Benle oldukça; yoku?, engebe, yoldan korkmam Beni ak yüzle diriltirsin a Tanr?m, bilirim; Defterim dolsa da suçlarla ...

Publicidad

Bir Sır Gibi - Candan Erçetin Play

Bu gece seninle gizlice Buluþmak istiyorum Dokun bana derin derin yudumla Yavaþ yavaþ mmmmm kollarýnda Belki bu özlem hiç bitmeyecek Belki de yarým kalacak içimde Bir sýr gibi gizledim hislerimi Sanki büyüledi beni sözlerin Sakýn sorma çýlgýným ben sana ...

Elbette - Candan Erçetin Play

Güneþ her akþam batýp her gün doðuyorsa Çiçekler solup solup tekrar açýyorsa En derin yaralar kapanýyorsa En büyük acýlar unutuluyorsa Neden korkulur hayatta söyleyin bana Ben neden ayný kalayým ...

Bu Akþam Ölürüm - Murat Kekilli Play

... tutamaz Sen bile tutamazsýn yýldýzlar tutamaz Bir uçurum gibi düþerim gözlerinden Gözlerin beni tutamaz Düþlerinde büyürüm kabusun olur ölürüm Bir þiir yazarým bir türkü söylerim Bir sen olurum bir ben ölürüm Bu akþam ölürüm sýrf senin için ...

Aklı Yok - Müslüm Gürses Play

... ?r ömrümün hali Saçlar?m çileden a?ar?vermi? Mutluluk güne?i karar?vermi? Bakt?mda ömrümün hazan? gelmi? Bir varm?? bir yokmu? oldum sonumda Bir yanda sevdalar bir yanda hayat Uyuyabilirsen uykuna yat Bilmemki kimde suç kimde kabahat O yana bu yana gitmekten b?kt ...

Ak Kolların Sala Sala Yürüyen - Ruhi Su Play

... sala sala yürüyen Nasýl getireyim seni ele ben Ben þahin olsam da sen bir balaban Alsam cýrnaðýma çýksam yola ben Ýlinizde yok muyudu kadýlar Ak ellerin altýn tasta yudular Seni ban güvel ördek dediler Onun için dolanýrým göle ben ...

Publicidad

Derdimi Dökersem Derin Dereye - Ruhi Su Play

Derdimi dökersem derin dereye Doldurur dereyi düz olur gider Irakipler geldi girdi araya Korkarým yar benden yoz olur gider Ilgýt ýlgýt yeller eser seherde Yar beni düþürdü onulmaz derde Yar ile buluþsak bir tenha yerde Duyar düþmanlarým ...

Yüce Dağdan Bir Yel Eser - Ruhi Su

... bir yel eser Eser Elif, Elif deyi Deli gönül abdal olmuþ Gezer Elif, Elif deyi Elif'in uðru nakýþlý Yavru balaban bakýþlý Yayla çiçeði kokuþlu Kokar Elif, Elif deyi Elif kaþlarýný çatar Gamzesi sineme batar Ak ...

Zamanede Bir Hal Gelmesin Başa - Ruhi Su

... demem haþa N'olacak muhannet meydan görmemiþ. Ben bir yar isterim derun-u dilden Sarfede varýný geldikçe elden Beni setreyleye dudan elden Her yüze gülen yar olmuþ olmamýþ. Hüseyin beyhude ah etme naçar Bir kapý örterse birini açar Buna dünya derler hepisi ...

Tanrı Çekti Tüm Resimleri - Sagopa Kajmer Play

(Dr. Fuchs) Derin rüyalar gördüm maceramda etraf?ma aç?ld???mda kalplerin hepsi darda, Kar??l?kl? vurulan yumruklar, güllerin yapraklar? gibi a??r a??r yere çarparken içimde, Kopan f?rt?nalara tepkisizdi dilim, s?rt? dönük bir duvara bakan gözlerimdeki ya?lar? silerken, Y?llarca ko? ...

İskeletler Diyarında Bir Et Parçası - Sagopa Kajmer

... , Sagopa yorgun tek tabanca 26 arifesi. Kimler önüne geçebilir zaman?n ak???n?n, cümlelerimin noktalar?na kaç zamanda ula??r?m. Ya?ar?m iskeletler diyar?nda bir et parças?y?m. Var?m? yoktan ald?m. Dald?m çoktan derin uykuma vard?m, beklemekle geçti y?llar?m ve kar beyazd? saçlar ...

Publicidad

Şöyle Yürekli Bir Sevda - Sezen Aksu Play

... þlere O kadife sevgilerin kanatlarýna sarsýn beni Senle en ilkel, en saf, en derin Aþkta yoðrulduk bitti zamansýz Anlamazsýn ki sorma boþuna Kim seslenen kim yapayalnýz Þöyle yürekli bir sevdam olmadý Alsýn götürsün beni ta güneþlere Þöyle yürekli ...

Miranda - Turgut Berkes Play

... kum,deniz Gün yüzü görmeyen bizler Geçmiþe dönmek isteriz Gün dönerken yine suskunuz Koca gökyüzü,derin okyanus Akþamlarý,bembeyaz güller Buz gibi-buz gibi eller. Ah miranda, Içimizde kalmalý herþey Karþý ...

Nuevas letras