Letra

Ben zlemedim ki seni kedi zledi letra

Canciones con ben zlemedim ki seni kedi zledi letras todas las canciones de ben zlemedim ki seni kedi zledi. Ve la lista de todas las canciones viejas y nuevas con letras de ben zlemedim ki seni kedi zledi directas de nuestro buscador y escuchalas online.

Publicidad

Bahane - Candan Erçetin Play

Ben özlemedim ki seni kedi özledi Çaðýr onu gelsin diye bana kedi söyledi Çok severmiþsin onu Doyamaz öpermiþsin Sarýlýp uyurmuþsun Nasýl özlemesin ki seni Oda çok severmiþ hani Derdinde yanýndaymýþ Sevincinde o da mutlu Sen özlemedin mi ...

Hiçbir Şey Yerini Tutamaz - Yüksek Sadakat Play

Bende senden ba?ka bir ben yok ki Seni dü?ünmek namaz Hiçbir ?ey yerini tutamaz Nefes kadar yeni, günah kadar eski Al?p götürecek seni ?çinde bekleyen gemi Gitme Rüyamda bir bal?kla tan??t?m Onunla senden benden Göç etmekten konu? ...

Seni İyi Tanırım - Nil Burak

... ?ey yok Her ?eyi biliyorum Ta? bast?m ben ba?r?ma Seni çok seviyorum Ah kalbim, kalbim bileydi Sever miydi seni? Yolun sonuna geldim ben Dönemem ki geri Bile bile göz yummak Seni onunla payla?mak Kolay de?il sevgilim Bu ...

Publicidad

Seviyorum Sevmiyorum - Nil Karaibrahimgil

... ? sana uymaz Kendimi bunun için mi yorucam ben? Kalbimi bunun için mi k?r?cam ben? Kendimi bunun için mi yorucam ben? Kalbimi bunun için mi k?r?cam ben? Yok ki senin bir yede?in Kötü kedi ?erafettin Söyle nas?l k?yd?n bana Hem ...

Gül Ki Sevgilim - Oğuzhan Koç Play

... anlamam?? Bu sabah telefonu hiç açmad?m çald? durdu ald?rmad?m Hiç bir?ey seni seni dü?ünmemi engelemez ben anlad?m bu sabah Gül ki sevgilim gül ki gözlerin solmas?n sak?n a?k çice?im Gel biraz bana gel biraz daha ar?a ç?ks ...

Ne Bilirdim Ki - Yıldız Tilbe Play

... Senin Kalbin Ta?tan Yap?lm?? Ne Bilirdim Ki Ne Bilirdim Ki Kaderim Sana Yanmakm?? Ne Bilirdim Ki Ne Bilirdim Ki Senin Gönlün A?ktan Anlamazm??, Ne Bilirdim Ki Nereden Bilirdim Ki Seni Sevmek Ölüm Demekmi? Böylemiydi Karar?m?z Bu Muydu Bizim ...

Sevemezsin - Ahmet Kaya Play

... Zor günde aramass?n Hiç yaln?z kalamazs?n Korkusuz sevemezsin sen Öyle bir küsüp gidi?in vard? ki Seni vicdans?z, insafs?z, kitaps?z.

Boş Sokak - Ajda Pekkan Play

... yoktu, Ben maziye dönüp seni an?p dü?ünmeye, Eski bir ?ark?n?n o an birden, Geldi?ini duydum penceremden, Ko?tum birden ko?tum, Bakt?m hemen, Seni arad?m hep penceremden, Gözlerimde ya?lar birden co?tu, Fakat ne yaz?k ki sokak bo ...

Publicidad

Benden Öte Benden Ziyade - Barış Manço Play

... dü?ün o'na s???n O senden öte benden ziyade Bir ben var ki benim içimde Benden öte benden ziyade Bir sen var ki senin içinde Senden öte senden ziyade Bir ben var ki benim içimde Benden öte benden ziyade Bir sen var ...

Can Bedenden Çıkmayınca - Barış Manço Play

... bana A?klar?n en güzelini ya?am??t?k y?llarca Bütün hüzünlü ?ark?lar hat?rlat?r seni bana Unutma ki dünya fani veren Allah al?r can? Ben nas?l unuturum seni can bedenden ç?kmay?nca [2x] K?r?ld? kanad?m kolum ne yerim var ne yurdum ...

680 Arsizim - Bengü

... böyle sensizim Uslu durmadim hiç susmadim A?zima geleni söyledim Yok yere kimsenin kahrini kaprisini Çekemem ben Kimsin ki sen Nerden baksan haksizim 680 arsizim 690 kalpsizim Bundan böyle sensizim Hadi yine sen cok ...

Anlamaya Çalış - Nazan Öncel Play

... ?k Çok üzüldük çok a?lad?k Vurulmu? olduk bir kere Bozma kalbini Anlamaya çal?? beni Topla kendini Ben çok a?lad?m bize (Ben çok anlad?m seni) Üzme kendini (Yorma kendini) Hanidir böyleyim ?çime kapand?m Kanad? ba?lanm?? Bir ku? gibiyim Kafam ...

Boş Sokak - Nilüfer Play

... yoktu Ben maziye Dönüp seni an?p,dü?ünmeye Eski bir ?ark?n?n o an birden Geldi?ini duydum penceremden Ko?tum birden ko?tum bakt?m hemen Seni arad?m hep penceremden Gözlerimde ya?lar birden co?tu Fakat ne yaz?k ki sokak bo ...

Publicidad

Sevmekten Usanmam - Pinhani

... , her gece yatt???nda Büyülü dü?ler sana Benden bahsediyorsa Hemen, tatl? uykundan uyan Çünkü ben hiç uyuyamam Seni dü?ündü?üm zaman Ben ki sevmekten, hiç usanmam Umutsuz oldu?u bir anda sevmek, ister her insan Birazc?k ?ansl?ysan neden ...

Terelelli - Serdar Ortaç Play

... edemem Kral olsan hükümdar olsan Kim takar ki seni be? para etmez Güzelim nene sultan olsan Seninle evlenemem Her gece kom?ulara, beni oyalarlar diye Yalvard?m Senin nereni güzelim, bilemem niye ben seni K?skand?m Senin nerdende havan, karaka?lar? olmal ...

Yırtarım - Serdar Ortaç Play

... ?ka bir mutluluk dü?ünemem ki Ellerin elime ellerim diyor Nas?l a??k olup nas?l hissederim Hiçbir ?ey yerinde ayn? durmuyor Y?rtar?m Koynuma saklad???m hayalleri resimleri Y?rtar?m Üstüme b?rakt???n ayr?l???n tüm izlerini A?lar?m ben nas?l sevdim seni Söyle nas?l çeker giderim A?lar ...

Seni Nasıl Özledim - Sibel Can Play

... Gelece?in yollarda Kald? inan gözlerim Ya?murlara rüzgara Ku?lara sor söylesin Öyle sevmi? ki seni Bu gönül ah neylesin Saatlere aylara Y?llara sor söylesin

Biz - Soner Arıca Play

... an?msar gülümsersin Ben mi? ben hiç unutmayaca??m ki Okyanusa att???n anahtar? biri bulurda Bizi bizden çözer diye Daha iyisini yapt?m seni kalbime kaz?d?m Her at???nda hat?rlamak için Ya??yor ama uzaktaysak birbirimizden Bil ki seni hiç unutmad ...

Publicidad

Noble - Spellhold Play

... de "tabii ki ben içerim demi?" "peki yolda bir t?pa bulduk ve zorunda ikimizden birinin girmeye k?ç?na" demi? öbür adam "tabii ki sana girsin" demi? "peki az ilerde azm?? bir deve gördük ikimizden birini sikmek zorunda. seni mi siksin yoksa ...

Usta - Çırak - Tarkan Play

... ? Dünden haz?r?z ama cesaret olmal? Sen bana a??k ben sana a??k Ne duruyoruz ki ba?lasak art?k? Seni çözmek için alt yaz? laz?m Benim de ?ifremi k?rman laz?m Bir ad?m sen be? ad?m ben Muhafazarkarl??? fazla abartt?k Söyle de kurtar ikimizi birden ...

Seni Terkedeceğim - Yasemin Yıldız Play

... terk edece?im birak?p gidece?im, K?rk sene sonra görsem selam vermeyece?im. Ben lanet ediyorum nerden kar??ma ç?kt?n, Tertemiz dünyam vard? hayallerimi y?kt?n. Seni terk edece?im birak?p gidece?im, K?rk sene sonra görsem selam vermeyece?im. Sana ...

Öyle Sevdik Seni - Yeni Türkü Play

Öyle sevdik Öyle sevdik ki seni Hiçbir ?ey döndüremez bizi Kimimiz y?ld?zlar kadar uzak Kimimiz dört duvar ard?nda ?çimizde ...

Aşkın Tek Sahibi Kendisiymiş - Yıldız Tilbe

... ol ömrünce sevgilinle Ayr?l?k geçmesin yan?ndan Yalan yanl?? anlatt?n herkese Kendini dü?ürdün a?k?mdan Ben insan?m yan?l?r?m Seni kendin gibi görmek bi hatam? Ah de?ilmi? of de?ilmi? A?k?n tek sahibi kendi kendisiymi? ...

Publicidad

Sana Yok Yok - Yıldız Tilbe Play

... ay?ramam Geri dönemem a?k yolundan yanl??a do?ru diyemem A?k öyle bir aynad?r ki Yaln?zca kendi görünür Yeri insan?n gönlüdür Ben seni severim can?mdan çok Kimseye olmaz sana yok yok Dünya benim elimde olsa Sen olmay? ...

Ummadığım Anda - Yıldız Tilbe Play

... ? resimleri kald?ramam ki Sevdim seni ba?kas?na yar edemem ki ?ki dünya bir araya gelse imkans?z Seni benden ba?kas?yla dü?ünemem ki Sevgilim k?skan?rlar Yalanlar anlat?rlar Bizi ay?ramazlar A?k?n dizinden Ben dü?erken yükseklerden ...

Ben Yokum Artık - Zardanadam

... ?l? uyam?yor buna Zaten uymas? gerekmiyor size Çünkü ben sizden de?ilim art?k Kararl?y?m ben yürümeye yolumda Gözlerim çöküp yüzüm buru?sa da Dönüp size ben derim ki hala Beni saymay?n ben yokum art?k Birgün olur da dönersek yan?n?za ...

Üryan Geldim - Zülfü Livaneli Play

... Karacada?, Savrulur Zozan... Bak, b?y???m buz tuttu, Ü?üyorum da Zemher ide uzad?kça uzad?, Seni, baharm???n gibi dü?ünüyorum, Seni Diyarbekir gibi, Nelere, nelere bask?n gelmez ki Seni dü?ünmenin tad?... Hamravat suyu dondu, Diclede dört parmak buz, Biz kuyudan i?liyoruz ...

Ne Bilirdimki - Ferdi Tayfur Play

... ayrildik Ne bilirdim ki ne bilirdim ki Senin kalbin tastan yapilmis Ne bilirdim ki ne bilirdim ki Kaderim sana yanmakmis Ne bilirdim ki ne bilirdim ki Senyn gonlun asktan anlamazmis Ne bilirdim ki nerden bilirdim ki Seni sevmek olum demekmis ...

Publicidad

Ben Hep Böyleyim - Funda Arar

... ?m olsa Uçup uçup bulutlar? sererdim Dönersen bir duy beni b?rakt???n yerdeyim Ne dünya dursa bile ben hep böyleyim Seni soludu?um rüyamday?m Sanan inand???m baharday?m

Tövbeliyim - Gökhan Özen Play

Tövbeliyim Anlad?m ki sen yalans?n Yalanlarla kalp çalans?n Arkam? dönüp seni aram???m Bir bakm???mki yol alm??s?n Ben içimde hep seni Sen ise hep ayr?l??? ta??m??s?n Senden son bir ricam var ?u hesab? keste üstü kals?n Tövbee A?k m? ? ...

Giden Günlerim Oldu - Gülben Ergen

... alsalar ipe koysalar Dayamaz yine kadere salsalar Gönlüm ar?yor titriyorum bak S?ra gelmeden gidemem ki ben Tutmaz ellerim seni görmeden Zaman geçiyor bekliyorum bak Beni alsalar ipe koysalar Hala titriyorum bak S?ra gelmeden gidemem ...

Yetiş Nerdesin - Ahmet Kaya Play

... baharlar Eyvah, eyvah Ah eder a?lar?m, yeti? nerdesin Can? nerdesin sen, gülüm nerdesin sen Bekle ben öleyim ki o zaman gelesen Beyaz mintan?na, bo? yast???na Yüz sürer a?lar?m, yeti? nerdesin Yand?m ata?? ...

Dert Bende Derman Sende - Ajda Pekkan Play

... Dünyada hayat bitse de Yine ölümsüz a?k bende ?stemem ayr?l?k boynumu büksün ?stemem a?k?ma leke sürülsün Ben rüyamda bile yaln?z seni sevdim ?stemem baharda yaprak dökülsün A?k?n alevse hasretin bir kor Senin yoklu?unu kalbime sor Dünyaya ...

Publicidad

Tufan - Ajda Pekkan Play

Ben dedim ki yerine koyar?m Her kö?ede bekliyor a?k ararsan çok Seneler geçti ac?yla fark?na vard?m ...

Allah'ım Güç Ver Bana - Barış Manço Play

... olur dön bana Sana yazd???m en son ?ark? bu Art?k k?r?ld? kalemim Gökler ?ahidim olsun ki Seni seviyorum yan?yor yüre?im Sonbahar yapraklar? gibi Savruldu ümitlerim Son bir kez duymak istersen ...

Erkenden Kalk - Bedük Play

... kaç?rmak istemessin Yepyeniyken sus k?r?lmas?n kalbin Derdim ama zaten ben ne desem Kurallari ben koymadim ki Sana da bazen öyle gelmez mi Buraya ait degilsin sanki Ama zaten Ben ne desem Ne desem Ne desem Bo? Erkenden kalk kaç ...

Son Sigaram - Bedük Play

... her çeki?imde Son sigarams?n içemem öylece Ne bana yar olursun ne de yaban ellere Ben yanm???m yakamam seni de Gün gelir alevlenir Dolars?n gö?süme öylece Son sigarams?n veremem ellere Çekmeye k?yamam içime ...

Olmalı Mı Olmamalı Mı - Bülent Ortaçgil

... mi görmemeli mi Yoksa hiç bak?nmamal? m? Ama ben bak?nmazsam, Hiç göremem ki Sevmeli mi sevmemeli mi Yoksa hiç be?enmemeli mi Ama ben be?enmezsem, Hiç konu?mam ki Bilmeli mi bilmemeli mi Yoksa hiç ö?renmemeli mi Ama ...

Publicidad

Unutama Beni - Candan Erçetin Play

... göz yasin olayim Unutma beni, unutama beni Gölgen gibi adim adim Her solukta benim adim Ben nasil ki unutmadim Sende unutma beni, unutama beni Bitmek bilmez kapkaranlik geceler boyunca Unutma beni, unutamam beni ...

Unutama Beni - Levent Yüksel Play

... göz ya??n olay?m Unutma beni, unutama beni Gölgen gibi ad?m ad?m Her solukta benim ad?m Ben nas?l ki unutmad?m Sende unutma beni, unutama beni Bitmek bilmez kapkaranl?k geceler boyunca Unutma beni, unutama beni ...

Nuevas letras