Letra

Chtel bych letra

Canciones con chtel bych letras todas las canciones de chtel bych. Ve la lista de todas las canciones viejas y nuevas con letras de chtel bych directas de nuestro buscador y escuchalas online.

Publicidad

Chtěl Bych Se Jmenovat Jan - Buty

Cht?l bych se jmenovat Jan, Být p?ítel dívek a dam, P?icházet k nim nepozván A odcházet nepoznán, Celé mládí, Celé stá?í, Cht?l bych se jmenovat Jan.

Chtěl Bych - Mňága & Žďorp Play

... Já vím ?e to nejde Já vím ?e to nejde 2. Cht?l bych zas jednou vid?t jak jsme tancovali kdysi na bále Cht?l bych zas jednou vid?t tehdej?í slunce tehdej?í mraky Cht?l bych zas jednou vid?t sebe a tebe taky Já vím ?e to nejde ...

ME ACUERDO (EN CHACO) - Louis Enrique Play

... ?enami Myslím, ?e B?h pro vás I ten ?as, kdy jste ztracených a tato ztráta je bezesporu v??né Cht?l bych si vymý?lel moderní sv?tla ukázala, ?e cesta ke ?t?stí ?estn?, proto?e jsem nep?ijímáme ...

Publicidad

Jeden Život Nestačí - Alkehol Play

... ?e a tak te? to má? Pro?ít ?ivot jedenkrát byl by h?ích se takhle ptát cht?l bych se tam vrátit zas Te? vzpomínám si jen jakej byl ten první den vrátit se ...

Růže Z Texasu - Alkehol Play

... u? rád Vod t?ch dob svý stádo koní Vodím v?dycky pít A ?iju jenom pro ni A cht?l bych si ji vzít Kdy? ve?er banjo ladím A zpívám si to svou Tak po?ád v ...

Doteky - Argema Play

... mi prosím dej, odve? m? n?kam dál, A být jen s tebou, to jsem si v?dycky p?ál. Cht?l bych vid?t o?í pár, Cht?l bych vid?t slunce ?ár, Jakou modrou nebe má, Koho vlastn? objímám? **: A co vlasy, jaké jsou, Snad ...

Jen S Tebou Být - Argema Play

... jen hrá?, Vzpomínky krásný ti nezhojí nic, Na tebe myslím ?ím dál tím víc, Cht?l bych ti ?íct te?, ?e jsi jen má, Odpus? mi v?e, Co jsem kdy ud?lal, Jsi moje v? ...

Jinej Scénář - Argema Play

... prostý, jsme d?ti kyselin Já chci jinej scéná?, né rezivej k?í? Já chci jinej scéná?, cht?l bych v?d?t víc Ref: D?vod, pro? tady jsem v ?erných brýlích D?vod, pro? hv?zdy znají mou tvá? P? ...

Publicidad

Kolem Nás - Argema Play

... My?lenku svou a tvá? veselou. M??u se smát, tu bolest v srdci vám Najevo dát já cht?l bych mnohokrát.

Napořád - Argema Play

... , lásku schovávám, Hol?i?ko, jsi mou jedinou, Tou velkou dámou vysn?nou. Já cht?l bych být jen s tebou, Tak prosím, z?sta? se mnou! Dokázat cht?l bych, ?e mám rád! Spojení na?ich du?í Nám dv?ma stále slu?í, Tak prosím, z?sta ...

Pocity - Argema Play

... mi ruku svou a dýchej. Poslouchej, co cítí?, srdce napovídá, Dotýkat se v p?ítmí tebe zas cht?l bych rád. Procházet se lín? ulicemi, co nepozná?, Dívat se do tvých o?í, naslouchat ti dál. Dej ...

Slepcova Zpověď - Argema Play

... zarosené tráv? A n?kdy usly?ím ten posm?va?ný smích. Úú... cht?l bych vid?t nebe. Úú... cht?l bych vid?t tebe. Úú... cht?l bych vid?t ruce. Úú... cht?l bych vid?t slunce, Co pálí a zá?í. My?lenky mám n?kdy na pani?ku ...

Stýská Se Mi - Argema Play

... tý cest? nechám stát. Te? musím stále na tvé o?i vzpomínat A je mi smutno najednou, Cht?l bych t? ka?dej den na svých cestách potkávat, Noc pro?ít, lásku prokletou. Stýská se mi ? ...

Publicidad

Závislej - Argema Play

... padáku a varování Cejtím, jak do ?il tvá v?n? mi vtéká A na t?lo tvý tyhle ?ádky cht?l bych psát - ?e Jsem závislej, závislej, co t? znám V silným abs?áku blouzním Jsem závislej, závislej, kde t? mám ...

Účet A Cink - Argema Play

... stál Te? hlas ti?e zní ?e mám p?ijít k ní Co na to mám ?íct Jak rád bych to pink' A? zná sv?j ú?et a cink Tak jo, tak jo Jen z?sta? stát a ptej se ...

Když Váháš Je Tochyba - Brutus Play

... . O plou?ák ?ek sem jí, jdem chvíli na mráz. Poj? se mnou o kus dál, rád bych si lásku dal. Kdy? váhá? je to chyba, ... Kam její ruku dám, kdy? mráz moc ...

Pijte Key Rum - Brutus Play

... ? mu?í, vem bi? a vy?e? ji. Pijte Key rum, ... Já s lahví bloumat sv?tem a hledat cht?l bych ten kout, jak Noe mo?em piva na sudu s rumem plout. Nad pivní mo?e není, ...

Přišel Den - Buty

... ?il. Byl to slunný, zdravý a rozumný den. Musím jít. Neve?e?ím kv?li zdraví. Cht?l bych si u?ít stá?í. U? se blí?í noc. Tak v?echny ble?ky na pomoc.

Publicidad

Tata - Buty Play

... na chatu Za mojim tatu Musíme zajet na chatu Musím se podívat na tatu Cht?l bych se za ním podívat Tralalalálálálalala ... Nasadí staré tepláky V?ecko co umím je od taty Musíme ...

Dopis - Chinaski Play

... A p?evázat ji ?pagátem Takovej dopis míval há?ky a ?árky Lásku i nenávist (hlavn? ty krátký) Cht?l bych dostat dopis Co má razítko a známku Ale jak se zdá Dopisy mají na kahánku

Kytarista - Chinaski Play

... T??ím se na tebe a vzpomínám Celej den jsem mezi lidma, ale p?esto jsem sám Cht?l bych ti lásko ?íct Cht?l bych ti po?eptat St?emhlav, ?e letím ti vst?íc St?emhlav, ?e mám t? rád V zámo?í vydali ...

Mám Tě Rád - Chinaski Play

... jen?e já d?ív. Pak jsem ji stra?n? dlouho nevid?l n?kdy zavolá a t?ikrát u m? byla ?iju tak ?e bych si n?kdy závid?l Jen?e ka?dý ráno jsem leh?í o t?i kila. U? t? skoro mám u? jsem za tebou u? t? ...

Dotyky - Lunetic Play

... zlehka mojich rt? Podej se touze, nic to není, vstup do na?ich sn? Cht?l bych prom?nit t?, abys byla tou kv?tinou Ke který kdy? p?ivoním, abych m?l lásku tvou (CHORUS): ...

Publicidad

Špacírka - Master's Hammer Play

Cht?l bych mít laserové ukazovátko Ukryté ve vycházkové holi A kam já tou ?pacírkou namí?ím V?echno se v ...

Odpoutejte Se, Plís - Mňága & Žďorp Play

... si, ?enu se tunelem, myslím na kdysi, Padám ve výtahu, ve snu i p?es den, Cht?l bych víc ?ivot? a mám jenom jeden A mám jenom jeden! Z kalu?e oleje tahám zlatou rybu, Miluju zmatek a ...

Pořád Tě Mám Rád - Mňága & Žďorp Play

... mám Nic ne?íkám Jenom d?lám ?e nevnímám Skoba dr?í dob?e Lano myslím visí pevn? Cht?l bych cigaretu A ?íc ti jednu v?tu Po?ád t? mám rád A jinak není o ?em psát Po?ád t? ...

Zapomenout - Mňága & Žďorp Play

vedu ted obycejny zivot bud si dam kolu anebo pivo chtel bych zapomenout a zdalky na me nekdo mava snad me jenom trochu boli hlava snad dojedu v klidu ...

Ajajajaj - Olympic Play

... Plácám, neplácám Co z toho m??e asi být Spávám, nespávám V spánku se stra?n? potím Vstávám nevstávám Cht?l bych tu jinou holku mít Ajajajaj Dostal jsem z ber?áku N?jakej výpis Abych prej do zí? ...

Publicidad

Co Všechno Se Tu Může Stát (Voda) - Olympic Play

... dlaní a pil V tom pramínek pod kamenem Jako malý zázrak si cestu na sv?t prorazil Cht?l bych v?em zprávu dát Co v?echno se tu m??e stát ?e dnes jsem sed?l u pramene Vodu jako démant ...

Dynamit - Olympic Play

... by konec nejkrat?í Na?í lásky nejslad?í Dynamit, dynamit, ud?lá krach Dynamit, kilo mít, tak bych byl vrah Dynamit, kilo mít tak je mi líp Dynamit, dynamit, to je m?j tip Dynamit, ...

Nymfy - Olympic Play

... dnes pramení Ten m?j strach dob?e ví? V?e není jak má být ?umí dé?? za oknem Cht?l bych ?íct, ?e tu jsem i já Za st?nou do ticha Jakoby zavzdychal Kdo vstoupil mezi nás A ...

Vzdálenosti (Země) - Olympic Play

... námi Po cestách, co prý kon?í za duhou Jdu po jedné stran? cesty Marn? cht?l bych p?ejít na druhou Na tu, na které mi rukou dává? znamení A d?lí nás jen proudy ...

Onal - Paulie Garand

... ?i vypadá jak Alisha Keys, musim jí mít tak mi podej sv?j klí? "Abys m? odemk." Cht?l bych t? stra?n? moc, táhá? m? za triko, chtí?, opilost! Fellové na baru u? tro?ku víc, nevid?j, odcházim ...

Publicidad

Psaní Z Lahve - Paulie Garand

... cit A nemumim salsu ani tango mo?ná se tak plou?it, kdyby to ?lo, cht?l bych to p?esko?it jak lou?i tu dálku, která d?lí nás vod, vod, co sme roz?e? ...

Pluto:Hledám - Pluto (CZ) Play

... cht?ní To se nedá pominout Lásko bude? m? muset prominout A voblíznout Tu vinnou tvá? Cht?l bych vid?t svatozá? Tolikrát kolikrát ty mn? dá? Co nedobrýho má? to prodá? To zrovna né ...

Kilián Nedory - Psí Vojáci

... se mu Perlí kapka potu V takový zim? Kdy? pr?í Co se zas d?je Kiliáne? Cht?l bych výt s tebou Ale vím ?e to nejde Vyje?-li ty vyju i já Nedory pije moc piv ...

Pokoj V Suterénu - Tleskač Play

... svoje interní stavy, s pocity hr?z pilota US Navy, p?esto, ?e hu?í mi pod okny davy, cht?l bych se podívat do sín? slávy. Ale jen na chvíli a velmi pomalu, abych si mohl vzpomenout ...

Treplev - Tomáš Klus

... listí, I tento list m??ete po p?e?tení zma?kat. Slova jak d?vky st?ídají významy, Cht?l bych te? vid?t výraz Va?í tvá?e, Jen ?irá nenávist byla mezi námi, P?esto jste Vy mým ...

Publicidad

Evangelium Podle Jarouše - Traband Play

... nic Ne, já nev??ím, ?e ?ivot je jen náhoda Já chci, aby byl B?h ? s velkým B! A cht?l bych, aby ?ek mi: Pane Svoboda poj?te, odvedu vás do nebe Tam hudba bude hrát a ...

Zatracenej - Törr Play

... ?ernej háv Jsem nav?dy ztracenej Krvavý ruce zvedám vý? Má du?e je v plamenech Cht?l bych rozbít, rozbít tuhle m?í? Pro? takhle s osudem Jsem si pohrál vzpupn? sám Se smrtelným p?eludem Odevzdávám v? ...

Nuevas letras