Letra

Helena vondráková tvou vni cítím dál letra

Canciones con helena vondráková tvou vni cítím dál letras todas las canciones de helena vondráková tvou vni cítím dál. Ve la lista de todas las canciones viejas y nuevas con letras de helena vondráková tvou vni cítím dál directas de nuestro buscador y escuchalas online.

Publicidad

Tvou Vůni Cítím Dál - Helena Vondráčková Play

... se mnou A jsi tu, Jak blahodárné ko?ení. Z?stává?, z?stává?! ®: Tu Tvou v?ni cítím dál, I kdy? u? svítá, Nahé stíny tan?í dál, Po záclonách. Tu Tvou v?ni cítím dál, Jenom blázen by to vzdal A ?el spát A ?el spát. Snad ?lo o náhlé ...

Potopa - Helena Vondráčková Play

?ivot jsem zvládal s p?ehledem, Vyznával ?ád, v klidu dojedem, Z místa A k místu B, Pr?van m?l Tvou tvá?, V?trem dál, se nést Nekon?ícím pádem, jen tak dál, Te? z lásky skládám, zas reparát. Jsme, jak se zdá, ztracení, U? nejde zpátky vzít, ne, to ...

Zlatohlav - Silent Stream Of Godless Elegy Play

... souzn?ní, následuj znamení Poj?, zapálím svíci v tmách Náhle v hlubinách ti v??tbu vyjevím Svírám ruku tvou, ty p?jde? dál Náhle v hlubinách to sem se probouzí Zlatohlav bdí Hn?vem prokletý Tv?j cit ti poradí ...

Publicidad

Nic Nás Nerozdělí - Helena Vondráčková Play

... , Na tvé k??i spím. Jak jen je to mo?né, Kdy? nejsi tu, Nepochopím. Jen vím, ?e dál Jsi m?j, já tvá ? to cítím. Z?stává? tu se mnou A m?j spánek chrání? P?ed nocí temnou. Dokud budu dýchat Vím, ?e u? nás nic ...

V Otázkách - Adorare

... , to On nám ?ivot dal! Pro? hluchý zdá se být ten sv?t, pro? v?echno musí mít a hned? U? víc ne? dva tisíce let on bojí se té zprávy, Pane m?j... V srdci svém ?al ukrývám ve chvílích, kdy se cítím sám, Do stínu ...

V OtázkáchE - Adorare

... , to On nám ?ivot dal! Pro? hluchý zdá se být ten sv?t, pro? v?echno musí mít a hned? U? víc ne? dva tisíce let on bojí se té zprávy, Pane m?j... V srdci svém ?al ukrývám ve chvílích, kdy se cítím sám, Do stínu ...

Jedeme Dál - Argema Play

Já nejsem v?bec stálý typ, na ?tacích cítím se nejlíp Ve víru d?ní chvíli být, ten pocit znám, já chci ho mít Ref: Hej, hej, hej - tak dál si hrej, nic ne?íkej Rock n' roll - co sv?tem ?el, te? ...

Jen Sám - Olympic Play

... sám, te? sám, sám jen sám, sám jen sám, z?stávám Na matnici oka nezasvítí? Já tvou blízkost v proudu dívek cítím Bezbranný jak mimozem??an E. T. Jsem sám, te? sám, sám jen sám, sám jen sám

Publicidad

Raz Dva 3 4 5 - Supercrooo Play

... superstar Nata?i? klip s buchtama jak z meril street Na ?iísi beat mysli? ?e ma? hit Stoupnu si dal, citim tvuj anal Ma? problem napsat text Jednu sloku sere? m?sic, bys chtel viic??? Ja necham ...

Co Bude Dál? - Helena Vondráčková Play

... ?í?ních krách Vidím nás spolu ve vlnách, Odraz nás dvou stále ?eka skrývá. Co bude dál? Co bude dál? Kdy? s jarem smy?ce hrály, O lét? zpívali jsme. Bál jsi se ?íct to, co te? u? ...

Doufám, Že To Víš - Helena Vondráčková Play

... ? A ráda zapomínám, kdy mám s tebou k?í? A kdy? i na mém nebi bývá zatm?ní Co k tob? léta cítím, to se nem?ní Doufám, doufám, ?e to ví? Doufám, doufám, ?e to ví? N?kdy mi málo ? ...

Dál Nejsi Můj - Helena Vondráčková Play

... nevnímá? a kolik já prohrála souboj? v dom?ní ?e se mnou po?ítá? tak poslouchá? zas ne dál nejsi m?j a ani já nejsem tvá te? kon?ím dál nejsi m?j a ani já nejsem tvá te? kon?ím já necht?la být nikdy svárlivá v??ila ...

Hudba (Je V Nás) - Helena Vondráčková Play

... ji T?eba na sv?ta kraj s ní pak m??eme jít Bez ustání ?íkám to co cítím To co v nás je zvlá?tní My hledáme dál Má nás a my nemám ji Jako k oáze v pou?tích k ní zkou?íme jít Bez uznání ...

Publicidad

Je Mi Líto, Adieu - Helena Vondráčková Play

... von?l p?ímo láskou kdy? záhy slzy jak hrách dé?? tém?? májový v?echnu krásu splách dál nechci být tvou kráskou jen loutkou stále v?ak tvou tvým dal?ím tém?? já hra?kou ú?asnou te? aspo? ví? co dodat zbývá je mi ...

Já Půjdu Dál - Helena Vondráčková Play

... . (Dál, dál, dál, dál, dál, dál, dál, dál.) (Dál, já p?jdu dál.) Já p?jdu dál. (Dál, já p?jdu dál.) Já p?jdu dál. (Dál, já p?jdu dál.) Hej. Já p?jdu dál. (Dál, dál, dál, dál, dál, dál, dál, dál.) Hej. (Dál ...

Každá Trampota Má Svou Mez - Helena Vondráčková Play

... trampota má svou mez. Kde?e ná?ky tvé jsou dnes ? Ona: V?dycky d?vod má? ?ít dál. :/ Ona: Haló, ty mé D?ív, Chce? m? sát dál jak klí?t?, Já v?ak mám svéá/ P?í?t?, O?elím, co bývalý den vzal. Oba: Dávná Dávna, Smysl ...

Když Láska Se Ztrácí - Helena Vondráčková Play

... cht?l A zkusit získat, Co dávno jsem m?l. Ona: ?as nejde vrátit, Tak bu? jen zdráv. Pro? dál se trápit? Ná? epitaf zkra?. Oba: Kdy? láska se ztrácí, Díky nám, (díky vám) Odletí ...

Kus Nebe - Helena Vondráčková Play

... mám a sílu ?ít Ten sv?j kus nebe mít V krásných ránech modrých jak t?? sn? Den m? vítá Cítím ?e dnes m??u vzlétnou vý? Nádhern? svítá Víru mám a sílu snít Tak vítám den a slunce se zas ...

Publicidad

Mráz - Helena Vondráčková Play

... úsm?v? tu z?stává. Tam, kdes m? h?ál na na?ich pol?tá?ích, Cítím jak sk?ípe sníh, Roste hráz. Jak plevel dál zimostráz klí?í v nás, K cudnosti hloupý pás Dal mi mráz. Mráz! Na rtech z ocele Bílou r??. Mráz! B??í po t?le Svírá ...

Mám Ráda Cestu Lesní - Helena Vondráčková Play

... bosa jdu a nevím kam, M?j táta doma b?sní, ?e zas pry? utíkám. A já sukni vykasanou, Cítím les a ten mi dovolí Být chvíli lesní pannou A nejít do ?koly. Kousek dál, támhle na pasece Sen budu mít, Jak la? bílá v noci k ?ece Chodí a hv ...

Paprsky - Helena Vondráčková Play

... ?) Jsou jak b?itva ostré. (á-á-á pálí dla?) Sbírám je a tleskám. Jak kamínka ?hnou. (pá-á-álí dla?) (tvou dla?) V kloboucích slídových Jdou pít, kdy? táhnou pou?tí. V divadlech stínových Dnes ve?er budou ...

S Tebou - Helena Vondráčková Play

... tvá?i m? pohladí. Je?t? t? cítím, jsem ospalá, Já nevnímám ?as, co kolem pádí. Ulici bloudí m?j stín, bez pocitu vin, ?e jsem jen tvá. Úsm?v tv?j a víno p?i sví?kách Kouzelná noc ve?la po ?pi?kách. R: Pro lásku tvou já v sob? místo mám ...

Smíš Dál - Helena Vondráčková Play

... . Projdi m?j pokojík, Snad se k nám p?ipojí Smích i vzdech, obojí, Smí? dál. Kdo lásku zná? i ho?e z ní, Smí? dál. (smí? dál) Kdo sly?í? tón, a? odezní, Smí? dál. (smí? dál) Kdo se zná? k d?tským hrám, Ve v?em nevidí? jen sebe sám, Tob ...

Publicidad

Těch Pár Dnů - Helena Vondráčková Play

... ?l Zas t?ch pár dn?? On: Jen ze svých sobeckých D?vod?. Ona: Úvod jsi zvlád, Mluv dál, Snad smím ten zám?r p?ijmout. V?dycky kompliment mi krásn? zn?l Z tvých rt?. On: Já ex ...

Upomínky - Helena Vondráčková Play

... svým jménem pár let mám to co v ní najdu potom u psacího stolu ?ítávám v té chvíli cítím lehké chv?ní nebo závra? snad práv? p?i?la zpráva dál ?e má? m? rád co ale ?tu si to jsou upomínky na vra? akorát jak v tichu ...

Čas Nás Mění - Helena Vondráčková Play

Cítím pohled tv?j z o?í tvých se dá vy?íst touha má lásko nic mi neslibuj sliby jsou jen sl?vka pouhá chci náru? tvou nechci zas z?stat stát ve dve?ích kdy? odchází? ?ekni poj? blí? moc mi schází? ...

THIS IS HELENA - OMD Play

Music for your tape recorder. i hope you will enjoy it. extra, extra... this is helena, this is helena. extra, extra... this is helena, your m.c. today.

HELENA - Helena Paparizou Play

Lyrics of HELENA by Helena Paparizou: Long ago Just like the hearse you died to get in again We are so far from you Burning on just like a match you start to incinerate The lives of everyone you knew And whats the worst to take,...

Publicidad

HELENA - Helena Paparizou Play

Lyrics of HELENA by Helena Paparizou: Long ago Just like the hearse you died to get in again We are so far from you Burning on just like a match you start to incinerate The lives of everyone you knew And whats the worst to take,...

DAL CASTELLO DI BELLINZONA - Viejas Canciones Infantiles

Dal castello di Bellinzona escon tre gatti con una corona. Ecco il Re che esce a cercare i ...

DAL CASTELLO DI SAN MICHELE - Viejas Canciones Infantiles

Dal castello di San Michele esce fuori un cavaliere con la spada e con la lancia, con ...

DAL FORMICAIO USCÌ UNA FORMICA - Viejas Canciones Infantiles

... suo formicaio. Allora uscì la seconda formica, scalò una collina a gran fatica, dal colle giù per la valle andò, nel granaio si arrampicò, prese un chicco dal granaio e lo portò al suo formicaio. Allora uscì la terza formica, scalò una ...

IL VECCHIO DAL MENTO BARBUTO - Viejas Canciones Infantiles

C'era un vecchio dal mento barbuto che disse "L'ho sempre temuto! Due gufi e un pollastrello, quattro allodole e un fringuello ...

Publicidad

SANTA HELENA - Epidemia Play

Santa Helena by Tico/Cristiano/Fabio Nunca mais eu pensei, fico sonhando acordado; dormindo eu sonho também ...

LA BALADA DE DONNA HELENA - Páez Fito Play

... antes, debo confesar, no sentí placer igual pero la verdad es que ya ven... Uh..., Helena empezó por recorrerme con su boca y no estaba mal y su lengua parecía casi como loca, ...

HELENA (EN ESPAÑOL) - Mikey Way Play

(Helena) Hace poco Igual que el coche fúnebre has muerto para regresar a casa otra vez Nosotros ...

HELENA (EN ESPAÑOL) - Ray Toro Play

(Helena) Hace poco Igual que el coche fúnebre has muerto para regresar a casa otra vez Nosotros ...

HELENA (EN ESPAÑOL) - Bob Bryar Play

(Helena) Hace poco Igual que el coche fúnebre has muerto para regresar a casa otra vez Nosotros ...

Publicidad

HELENA - The Misfits Play

... Dance to the burning flame Pleasure exhumes the pain The night bursts into flames Dance Helena Dance If I cut off your arms and I cut off your legs would you still love ...

HELENA (EN ESPAÑOL) - Gee Play

(Helena) Hace poco Igual que el coche fúnebre has muerto para regresar a casa otra vez Nosotros ...

Nuevas letras