Letra

Her filmden kitaptan bir rol seerdi letra

Canciones con her filmden kitaptan bir rol seerdi por letras todas las canciones de her filmden kitaptan bir rol seerdi. Ve la lista de todas las canciones viejas y nuevas con letras de her filmden kitaptan bir rol seerdi directas de nuestro buscador y escuchalas online.

Publicidad

Zamparanın Ölümü - Teoman Play

... ?rken diskalifiye oldu?umdan ??te sevgili bayan, tüm gevezeli?im bundan Bir k?z tan?rd?m eskiden,"hayat berbat" derdi Lo? kalbinde hayal k?r?kl?klar? biriktirirdi Her filmden, kitaptan bir rol seçerdi Be?ensin diye gelirse ölüm, makyajs?z gezmezdi Tan?rs?n?z benim ...

Her Sevda Yeni Bir Veda - Nilüfer Play

... parça Yalnýzlýðým boþlukta Alev alev yansýn Dudaklarým öp beni son defa Her sevda bir veda bin ceza O son bakýþtaki dumanlý gözler Mahkum olan o son bir kaç damla Hesap sorar sana sana Yalvarýrým sana Ben aðlarken Sen ne ...

Her Yasin Bir Güzelligi Var - Ajda Pekkan

... ?rlamad?n bile belki ismimi Ben de de?i?tim sevgilim en az senin kadar ?nan ki her ya??n bir güzelli?i var. Yüzündeki çizgilerinle saç?ndaki beyazlarla Benim için eskisinden daha güzelsin B?rak vars?n geçsin y? ...

Publicidad

HERÞEYI YAK - Aksu Sezen Play

... yak kendini yak herþeyi yak Bir kývýlcým yeter ben hazýrým bak Ýster öp okþa istersen öldür Aþk için ölmeli aþk o zaman aþk Seni içime çektim bir nefeste Yüreðim tutuldu göðsüm kafeste Yanacaðýz ikimizde ateþte Bir kývýlcým yeter hazýrým ...

Bir Bilseydin - Nilüfer Play

... ne haybeden Çektin gittin ne diyebilirim Sen de sevdin buna da eminim Nas?l da istedim her ?eyi çözmeyi Bir bilseydin

Her Şeyi Yak - Sezen Aksu Play

... , kendini yak, herþeyi yak Bir kývýlcým yeter be hazýrým bak Ýster öp ister okþa istersen öldür Aþk için ölmeli aþk o zaman aþk Seni içime çektim bir nefeste Yüreðim tutuþtu göðsüm kafeste Yanacaðýz ikimizde ateþte Bir kývýlcým yeter ...

Her Şeyi Yak - Duman Play

... yetmiyor Allah?m Allah?m Ate?lere yürüyorum Allah?m ac? ile A?k ile büyüyorum Beni yak kendini yak her ?eyi yak Bir k?v?lc?m yeter ben haz?r?m bak ?ster öp ok?a istersen öldür A?k için ölmeli a?k o zaman a?k A?k için ölmeli a?k o ...

Ah Bir Sevse - Aydilge

... , a?k? bulunca Ah bir sevse, ah bir sevse Her halimle ah bir sevse Belki farkl? dünyalar?n insan?y?z neden böyle Ama içimdeki umut susmuyor ki ah bir sevse Ah bir sevse ah bir sevse Her halinle ah bir sevse Her halinle sev ...

Publicidad

Her Şeyi Yak - Barış Akarsu

... yetmiyor Allah'?m Allah'?m Ate?lere yürüyorum Allah'?m ac? ile A?k ile büyüyorum Beni yak kendini yak her ?eyi yak Bir k?v?lc?m yeter ben haz?r?m bak ?ster öp ok?a istersen öldür A?k için ölmeli a?k o zaman a?k A?k için ölmeli a?k o ...

Yalancı - Da Poet

... siyaha boyal? masum Güne? bat, hayat hükmen ma?lup ben yazar?m felek siler malum Her surata göre bir maske vard? gördüm, gönlüm dert bahçesi Her günüm ölüme do?ru bakt?m, gördüm, kald?rd?m perdeyi Beni kapkara sayfalara iten, yine gönlüme ...

Tek Bir İhtimal Var - Ceza

... reklam etmi? âleme Tek bir ihtimal var, tek bir ihtimal var, tek bir ihtimal var, tek bir ihtimal var, yo At?lan her temelde, yap?lan her deneyde, al?nan her nefeste, gömülen her cenazede Tek bir ihtimal var, tek ...

Yaşamak Suçu - BEY

... ?na güldü bu dünya Zehirle kendini bi sigara ya da ?arapla Önemli san kendini Seç bir rol k?ndine Onu ya?a Geri gel, g?ri gel bana beni geri ver Seni al benden yine ...

Zarlar Yek - Cash Flow

... Harbi hip-hop piyasas? sökmez özentilik Kendini bulamam?? durumdas?n yok ki?ilik B?kt?k say?l?r art?k her ?ey sanki bir oyun Son sözümdür bunlar ?imdi git bozuk soyun NAKARAT Tek kelimede özetlerim i?im rap Bu ...

Publicidad

Söz Verdim - Sansar Salvo

... kimisi uzak dursun Kimine kendi yüzünü göster kimine rol yap Külahlar de?i?mesin eski olana sayg? duy Sen delirme ama delirsin herkes On üçüncü sat?r?mda çok gülünçtür her tez Egoist bir ?ark? bu salvo ben merkez Çürütüldü tüm bu ...

ATRS QUEDO TU AMOR (EN TURCO) - Isa Tk+ Play

... bakal?m Love your stay çekmek çekiyor Gone your love dönece?im Love konaklaman?z .... çekmek çekiyor Her rüya farkl? bir sonu vard?r zaman yakalanma için ve bin nedenleri ...

Evlat - Müslüm Gürses Play

Bugün batarsa güne? yar?n yeniden do?ar Her gecenin sonunda bir sabah vard?r evlat Sakla umutlar?n? y?k?l?p kalma sak?n Ümitsiz ve gayesiz ya?amak zordur evlat Sev ...

Gönül Rüzgarı - Müslüm Gürses Play

... ?? dal sürüklenen yaprak gibiyim Bitmeyen dertlerime birde sen eklenince Sabah ak?am içen o ayya? gibiyim Her savrulu? sonunda bir dura??m olsada Yine pe?inde görül sonu ölüm olsada Bitmezse ?zd?rab?m bitmezse bu meçhul ...

Pırlanta - Nil Karaibrahimgil

... takt?m Girmesinler havaya Olur bir gün ?an, ?öhret, ün, para Ama a?k her gün karaborsada Bir sevgilim yoksa kollar?mda Napim p?rlantay? parma??mda Olur bir gün ?an, ?öhret, ün, para Ama a?k her gün karaborsada Bir sevgilim yoksa kollar?mda Napim ...

Publicidad

Eğrisi Doğrusu - Nilüfer Play

... yar?? Sürer gider yalan yaln?? Kolay de?il ayr?lmak Ya?anan her?eyin bir nedeni var Bedeli var E?risi do?rusu bulamad?m yolunu Bir ileri bir geri bildim bileli Önce dar?ld?m sonra sar?ld?m Olmad? i?te art?k yoruldum ...

Neden - Nilüfer Play

... art?k Anlad?m ki çok pekçok geç kalm??t?k Ne yaz?k oldu kaybolan o y?llara ne yaz?k ?imdi her yerde sonsuz bir karanl?k Belki sen de beni bulursun Rüyalardan birinde Ellerin ellerimde yine bütün gece Belki sen ...

Neden? - Nilüfer Play

... art?k Anlad?m ki çok pekçok geç kalm??t?k Ne yaz?k oldu kaybolan o y?llara ne yaz?k ?imdi her yerde sonsuz bir karanl?k Belki sen de beni bulursun Rüyalardan birinde Ellerin ellerimde yine bütün gece Belki sen ...

Yoksun - Nilüfer Play

... ?z söner içimde Ölürüm her gidi?inde Sensizli?inle Bir hasret yanar içimde Geceler yaln?z geceler Dayanmak çok zor Yoksun Bilsen neler neler verirdim olsan ...

Korkma - Objektif

... bunlar? Korkmadan çekinmeden Ya?a sen bu zaman? Korkma sak?n korkma Gördüklerin asl?nda yaln?z ?aka Her gün aç?yor bir çiçek Onun küçük kalbinde Kaktüs mü ya da gül mü Karar? kim verecek

Publicidad

Kendin Oldun - Ogün Sanlısoy

Hayat denen bu sahneden bir rol seçip ilerle Be?enmezsen bi yerde dar?lmak yok devam et Kader benim diyorsan de?i? ...

Ne Oldu O Günlere - Rafet El Roman Play

... dayanýr yürek Ne güzeldi o günler ne büyüktü hayaller Söyle ne oldu bitti þimdi deðiþti Her gidiþin bir ölüþ öyle derin öyle geniþ Aç bu kalbi gör bak seni sevmek neymiþ Yok yok ...

Yaşa Çiftçi - Rafet El Roman Play

... görmesin Kalbin ferah gönlün hep hoþ inþallah Sil anlýnýn þu terini al iç biraz bir yudum su Uzan þu gölgede çek bir uyku Her mevsim yeni bir savaþ Biri bitmez biri baþlar bu gece de yoksun ekranda Yaþa sen çiftçi ...

Lehche - Raffine Play

... , kalemi tutan ellerim k?r?ls?n sen bugun de?il ki yar?ns?n , zor gelen kolay gidermi? her kötülük içime bir güzellik hapsedermi? gerekmedikçe huzuruma dilekçe verme tek dil bilirim oda türkçe gözlerim haticedeyken netice ald? ...

Toplam - Raffine Play

... , kalemi tutan ellerim k?r?ls?n sen bugun de?il ki yar?ns?n , zor gelen kolay gidermi? her kötülük içime bir güzellik hapsedermi? gerekmedikçe huzuruma dilekçe verme tek dil bilirim oda türkçe gözlerim haticedeyken netice ald? ...

Publicidad

Kara Güller - Rashit Play

... çiçekler Basit bir bahç?van?m, hüzün ekiyorum bahçeme Basit bir çiftçiyim ve buket buket ölüm toplar?m her gece Basit bir bahç?van?m ve hüzün ekiyorum bahçeme Basit bir çiftçiyim ve buket buket ölüm toplar?m her gece Her gece Her gece

Analiz - Sagopa Kajmer Play

... Kalan o dünler kime gülümser, Kime iyimser, kime kötümser, Yar?n?n bugünden ç?kar? ne ve analiz ettim her duada gerçe?in bir pay?n? buldum, Kudretinde puslu ki?ilik ay?plar? ve dü?ene tekme atan o insan kay? ...

Kalp Atışlarım 78 BPM - Sagopa Kajmer Play

... aman vermez Suskunlu?u hilesiz hurdas?z hayat?m karanl?kta U?ümek ne ki? Vars?n dökülsün kanatlar?m, öyle bir rol alm?? Ki kolera, okudum okudum anlamad?m Seyrederken Hayat?, En önden kendime sahne bulup oynad?m, kendi ...

Romantizma - Sagopa Kajmer Play

... . Kim sorumlu? Gözlerimde hava bulutlu Yar?na sansürü Tanr? koydu Filmler hep sinemaskoptu Son yabanc?m bir maskottu. Geçmi? her zaman siyah beyaz Hayat?m enstrumental. Kalendar?m duvar süsü Bulant?larda midem Çok sebeb ürettim fabrikalar?m ...

En Büyük Aşkım - Serdar Ortaç Play

... , gönül ondan zalimi, Sevmiyor, buna sen de dahilsin... Bak gönül sersem gününde, Bir tutsan kalsam elinde, Çok ?ükür akl?m yerinde, Her ?eyim sensin. Bir deli yürek ac?s?nday?m, Bak yine kara odalarday?m, Bir gece gibi yak?n?nday?m, En büyük a?k?m sensin...

Publicidad

Anadilim Aşk - Sezen Aksu Play

... kendine has Önlenemez durdurulamaz O hepimizin efendisi Elinden kalbi olanlar kurtulamaz O bir özgür, o bir kahraman Dün, bugün, yar?n, her zaman O bir kural y?k?c?, yasak delici Onun ad? 'a?k', gerisi yalan Yan sevmedi?ine yan Yaz?k onca zaman, isyan ...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi - Sezen Aksu Play

... bildi?imi do?arken, Umudum ölmeden Hat?rlamak Ameleydim eskiden ?afak sökerdi her gün i?e giderken, cebimde yoktu bir kuru? ve üsküdar?m?n her bir yeri yoku?, her gün yeni bir suç, ittiler fakat ben olmad?m tu?, kanatl? do?mam?? ku?, vakit ...

Geçiyor Bizden De - Sezen Aksu Play

... ömürler Can çekiyor elbette Ama çok yaral? gönüller B?raksam her ?eyi Dönsem bir türlü Vazgeçsem hayattan Ölsem bir türlü (x2) Ama biz biliyorduk Bir daha çok zordu Kederle gülüyorduk o esnada Bir y?ld?z h?zla kay?yordu Ah geçiyor bizden de Ah ...

Hıdrellez - Sezen Aksu Play

... ?na ?ki göz oda Da? ye?il, dallar ye?il Uyand?lar bayrama Her gönül ?en Bir benim baht?m kara Kokuyor buram buram Fulyalar vakit tamam Bir bana u?ramad? Bu bahar bayram A?lama h?drellez A?lama be bana Ac? ektim yerine ...

Dön - Soner Arıca Play

... care yalnizlik aci sozun ozu Aklima dustun yine yine bu gece Andim aslinda seni hergun her gece Yalnizca bir heceydi ask yetmezdi bize Cumlelerden ibaret siirdik senle Yanip tutustum dondum deliye Neden birakip gittin ...

Publicidad

1 Kadın Ve 1 Erkek - Teoman Play

... Bazen ayn? de?ildi ?ki a?k?n hikayesi Arada ???k y?llar? vard? Kar??dand? ak?nt? Belki de her ?ey biterse Bir ?ey ba?lard? Ama o hiç konu?mad? Sadece bakt? Kad?n a?lar Erkek bakar Kad?n duyar ...

Mavi Kuş Ile Küçük Kız - Teoman Play

Bulutlar iç içe ve her an ba?ka bir resim oluyorlar Ba?ka bir adla, ba?ka bir zamanda rastlasayd?m demi?tim ya o gün sana Vazgeçtim, kaçmak yok, söz bu kez Çok güzel ...

Nuevas letras