Letra

Hi bir zaman sensizlie letra

Canciones con hi bir zaman sensizlie por letras todas las canciones de hi bir zaman sensizlie. Ve la lista de todas las canciones viejas y nuevas con letras de hi bir zaman sensizlie directas de nuestro buscador y escuchalas online.

Publicidad

Ve Bir Zaman - Hardal Play

... ?rlarsan e?er O sadace solmu? eski bir resimdi dersin Ve bir zaman beni sana sorarlarsa e?er O sadace gelip geçen bir gölgeydi dersin Seninle beraber, beraber seninle... Bir ba?ka rüya bu sensiz ve seninle Bir kitap yaz?lan sensiz ve seninle ...

Aşkımız Eski Bir Roman - Zeki Müren Play

... ?k sevemem seni Hasret rüzgar?na yele kar??t?n Seninle a?k?m?z eski bir roman Yand? sayfalar? külüdür kalan Sevgilim her?eyim sendin bir zaman Ne yaz?k sonunda ele kar??t?n K?r?lan kalbim var dinmez bir kini Ömrümce sürecek a?ka yemini Kavu?mak imkans?z art ...

Bir Dost Bulamadım - Ajda Pekkan

... bozuk Tükendi daneler kalmad? az?k Yaz?k ?u geçen ömre yaz?k Bir dost bulamad?m gün ak?am oldu Kul Himmet üstad?m tufana dalan Gidenler gelmiyor bir haber alan Çok giyindim çok ku?and?m bir zaman Bir dost bulamad?m gün ak?am oldu

Publicidad

Zaman Zaman - Cash Flow

... vermeliyiz belki de Iyilik yapmak için özü sözü deli kalmam?? bi dünya ne biçim Zihnini bir aç tan? insanlar? sörizin Her film bir zaman yakla??r son bulur Bo? bi dünya,zor bu dünya Kimbilir?bugün ne olcak?yar?n ne ...

THBEKO X PARKER TI- VAZGEÇEMEM - The Artist

... ?lad?m her?eyden korkmaya sanki, duygular?m hep beni ele?tirir Hep Böyle devam etmeliyim Hiç bir zaman Durmamal?y?m,yeni hayaller kurmamal?y?m Ama her?eyden vazgeçmek zorunda da kalmamal?y?m Hatalar?mla gözlerinin içine ...

Haydar - Levent Yüksel Play

... naciye özümü katt?m ?nsan s?fat?nda çok geldim gittim Bülbül oldum firdevs ba??nda öttüm Bir zaman gül için zare dü? oldum Hak dost

İnatçı - Mavi Sakal Play

... ?kla hiç sava?mad?n bilmezsin So?ukta hiç uyunmad?n ü?ümezsin Gözlerini hiç açmad?n görmezsin Hiç bir zaman sevmedin vermezsin Üç y?l ask?nt? olsam bakmazs?n Kula??n?n için seslensem duymazs?n Seni seviyorum desem inanmazs?n ...

Ne Şarkılar Yazdım - Mustafa Sandal Play

... birgün Sonlara terkedilmis Hikayen olarak Kalbim senden heseb soramaz ki Vazgecmedi hayalinden Su acim hic bir zaman dinmedi birtanem Sakin sorma sorma sana Ne sarkilar yazdim Hepsi senin icindi canim Kira kira ...

Publicidad

Ölmek Var Dönmek Yok - Nilüfer Play

... . Yanmak var, sönmek yok inan. Anla yar, anla halimi yar. Aman, aman, aman Ne zor bir zaman. Ölmek var, dönmek yok inan. Yanmak var, sönmek yok inan. Anla yar, anla halimi. Gelme ...

Kedi - Pilli Bebek Play

Dinle beni küçük kedim Bakýþlarýn kararmadan Týrnaklarýn körelmeden Ve hiç bir zaman denemeden Anlayamazsýn Anlayamazsýn Benim sevgimi almadan Þarabýmdan tatmadan Hüzünlenip dalmadan Ve hiç bir zaman yaþamadan Anlayamazsýn Anlayamazsýn Gülümsemen olmadan Ve sana dokunmadan Gözlerine bakmadan Anlayamazdým Anlayamazdým ...

Amerika - Rafet El Roman Play

A memo Buras? New York Amerika Evler kar??t? bulutlara Nas?l bir zaman Nas?l bir ya?am A memo ?nsanlar simsiyah, k?z?l, beyaz Sokaklar basketbol, müzik ve dans Öyle bir zaman öyle bir ya?am Macera dolu Amerika, Amerika, Amerika A memo gece variller ate? ...

Son Veda - Rafet El Roman Play

... kimseye Böylesine deli a??k olmad?m Ne varsa geçmi?te kalan seninle ya?anan Gözlerimden geçiyor ?imdi Bir zaman geçmi? a?klardan Bir ?iir,kitap okursan hat?rla Seni sonsuz ve yalans?z Kar??l?ks?z,amans?z seven var Gönül ...

Hep Taarruz Var - Sagopa Kajmer Play

... ?er tak?nt?lar?n? e?er Yapt?klar?n? eker ve kaderle yanyana ekip biçer ?nsan hiç bir zaman tek de?ildir Ayakkab?lar?n? istikametime çevir ki yürüdü?ün yollar do?ru olsun Ki ...

Publicidad

Maskeli Balo - Sagopa Kajmer Play

... gizlenmi? tüm fesatlar, Hesaplar egoist sevgilerinde sakl? rüyalar?n?n say?lar?n? maskelerinde gizlenmi? tüm yüz Hatlar?. Bir zaman selamlad? bu adam? ve bu adam unutmad?. Yan?ma ald?m kendimi ve yürüdüm ince çizgisinde ...

Pavlov'un Köpeği - Sagopa Kajmer Play

... da?lar?,kalbime yuvarland? ta?lar?. Gözlerim olan bitenle yüz-göz olal? geçti k?sa bir zaman dilimi. Elimi koluma ba?layan bu tacizar bu borcu bir ?ekilde ödemeli. Deneyimin ad? Sago,aç m? Pavlov'un köpekleri ? Cehennemde ya?ad???m için cennet ...

Aşkları Da Vururlar - Sezen Aksu Play

... ?il bu hepimize ö?retilmi? öfkeler Ne olur teslim olma Bu k?zg?n bu kalp k?ran eller bir zaman bebektiler Hadi gel Asl?n? göster suretin çok zalim Çok mu üzdüler seni Sahiplenme senin de? ...

Dört Günlük Birşey - Sezen Aksu Play

... duyguyu yaþarken Gerçek yaþamla tüm baðlantýlarý Kopmuþçasýna ayaklarý yerden kesiliveriyor Hoþ bir zaman bu baðlantýsýzlýk da Yaþam kadar gerçek ve doðal Biliyor musun? Belki iyi ...

Firuze - Sezen Aksu Play

... dönüp bakýnca düþler Ýçmiþ olursa yudum yudum yudum yýllarýný Aðla, aðla Firuze aðla Anlat bir zaman ne dayanýlmaz güzellikte olduðunu Acýlý bir bakýþ yerleþirse eðer Kirpiðinin ucundan gözbebeðine Herþeyin bedeli var, güzelliðinin ...

Publicidad

Hayır - Sezen Aksu Play

... þeylere sýkýlmýþtý canýn Yoksa sen ölsen bile asla bana öyle Hiç bir zaman sevmedim seni diyemezdin Evet hatta biraz fazla sinirliydin Belki de ben hata yaptým farkýnda olmadan ...

Neredesiniz - Sezen Aksu Play

... Yaþadýklarýmdan iz Sevgiler, sevgililer, özlemler,ayrýlýklar Kavgalar,çeliþkiler kalýr mý çizgisiz Gözlerimin yanýnda, bir zaman dudaðýmda Olmayan izler kimsesiz Yolun yarýsý bile deðilken Yýllar beni nasýl geçtiniz Hala ...

Biz Nereye? - Tarkan Play

... inanmak zor bir anda Kimde varsa alacak Rüzgar ç?kt? ne kalacak Bütün bunlar delilikse ben deliyim Uçmasam da göklere Bir ku? olsam pencerede Perdeyi kapatsan da Ben seninle Bir ses buldum isminde Bin renk buldum yüzünde Bu bir zaman denizi ...

Geleceğin Yok - Yıldız Tilbe Play

Bir zaman y?llar? sayd?m Bir zaman aylar? sayd?m Bir zaman günleri sayd?m Hani gelece?in yok soraca??n yok Sen bir zalimsin sen bir hainsin Koç ald?m kurban getirdim Her bayram yaln?z oturdum Kaç tane takvim bitirdim K?z?ltu?um ...

Kıymayın Efendiler - Edip Akbayram Play

... do?urmad? m? Analara k?ymay?n efendiler Bulutlar adam öldürmesin Ko?uyor alt? ya??nda bir o?lan Uçurtmas? geçiyor a?açlardan Siz de böyle ko?mu?tunuz bir zaman Çocuklara k?ymay?n efendiler Bulutlar adam öldürmesin Gelinler aynada saç?n? tarar Aynan?n içinde birini arar ...

Publicidad

Sayın Arkadaşım Osman - Erkin Koray Play

... dolsun Nas?l olursa olsun Say?n arkada??m Osman Kendine dikkat et aman Sak?n dü?me hiç bir zaman ??te yand?n o zaman Say?n arkada??m Osman Bak bu söyledi?im sözler Kula??na küpe olsun Senin can?n sa? ...

Herkes Gibiydi - Ertuğ Play

Gidenler art?k beni a?latm?yor S?k?ld?m a?ktan, insandan, sorundan Ba?kas? hiç bir zaman üzülmüyor Dünya y?k?lsa umrunda olmuyor A?k? gizliydi, ruhu gizliydi Ba?tan belliydi herkes gibiydi ?lk önce ...

Boş Ders Şarkısı - Feridun Düzağaç Play

Ben bir zaman kayb?y?m, beni bo?ver hocam Dü?lerimden geçenleri kitaplarda bulam?ycam Hangi deniz nereye dökülüyor bana ne Ben içimde bo?ulurken Hala a?k?n oldu?u bir yer varsa söyle Dokunulmazsam ölücem Kendimi kendimden ç?karsam s?f?r kalmaz Bu matematik bizi kand?r? ...

Anlamadılar - Groza Play

... ?m ????? en tepede Kim bilebilir beni sence Unutmad?m, hem de hiç bir zaman Alevler her yan?mda buram buram Tek bir kere olsun isterdim Tek ki?i de olsa beni duyan Bir nasihat ald?m sahibi geçmi? Sahibine sor kimlere yermi? Ortadayd? ama ...

Hadi Geçmiş Olsun - Hande Yener Play

... inanmad?n Be? paral?k ruhun vard? ?eytana satt?n Kendine bul birini Yan?nda güzel dursun Harcad???n bir ömre yaz?k Hadi geçmi? olsun ?stesem bu a?k süründürür Seni çok uzun zaman Ne öldürür ne güldürür seni Böyle gider bir zaman

Publicidad

Yarasa - Hande Yener Play

... daha ne kadar Ya?ar insano?lu, biter Kalbin bunun için atarsa Gel dü? kurmaya Bir zaman gelecek O zaman duyars?n beni yok yok deme Bencilken duymazs?n K?zd???mdan de?il Sevdi?imden söylediklerim Gücenmek ...

Sen Gittin Diye - Hardal Play

Belki bir zaman sonra dönersin diye Ak?am?n hüznüne sor söylesin diye Bitmez tükenmez geceler ?imdi Dünya dar ...

Yeh Ishq Haaye - Jab We Met Play

... Jannat Dikhaye Haan O Raama Yeh Ishq Haaye Baithe Bithaye Jannat Dikhaye Haan Todi Mene Sare Hi Bandhan Zamane Tere Todongi Na Mein Vada Aadha Hissa Mere To Dil Ki Kahani Ka Tu Piya ...

Tezkere - Ahmet Kaya

... üstünden Afyon'a do?ru Toprak öyle bitip tükenmez Da?lar öyle uzakta Sanki gidenler hiç bir zaman Hiç bir menzile eri?meyecekti Ka?n?lar yürüyordu yekpare me?aleden tekerlekleriyle Ve onlar; ay?n alt?nda ...

Ne Günler - Ajda Pekkan

... de Bazen gözle görülmeyen hayallerde Bazen de gökku?a??n?n ötesinde Bakars?n bar???r geçmi? gelecekle Kar??la??r?z bir zaman tünelinde Belki de bugün belki de yar?n Belki yar?ndan bile bize daha çok yak?n ...

Publicidad

Niye Mi - Ankaralı Namık

... ? nas?l buldun Derki bahçeyi in bana Bahçenin en güzel gülünü Getir ama geri dönme Hiç bir zaman geri dönme Çocuk bahçeye iner bu Gül güzel o gül güzel Bahçenin sonunda so?lmu ...

Holigan - Athena

Kalbimizden kopuyor bu ?ark? sana Sanmas?nlar ikimiz ayr? yollarda Para pulla ölçülmez a?k?m?z sana Hiç bir zaman b?rakmay?z seni yollarda Mar? söylerken yumruk göklerde Yensen, yenilsen kalbim hep senle Ne derlerse desinler ...

Anlatmalıymış Meğer - Ayna

... hala Gözüm ?i?elere tak?l?yor becerebilseydim ne ala Bu günlerde böyleyim ben yas denen ?iirdeyim Bir kö?ede gülü?ün var s?rt?mda kanl? b?ça??n Hiç bir zaman duymayaca??n duysan da anlamayaca??n Bir ç??l?kta SANA B?R?K?YORUM.... Söz Müzik: AYNA

Beyazin Şarkısı - Bülent Ortaçgil

... Sulanmad?lar soldular Yumu?akt?lar Ta? oldular ki K?r?lmas?nlar Prensesler ve prensler Hiç bir zaman gelmediler Birini beklemek en kolay i? ki ?ncinmesinler Bedenimiz bize yabanc? Yasaklar?m?z var susulan A?k?m?z basite indirgenmesin ...

Sensizlik - Candan Erçetin

... Duvarlar seslenince Karanl?k oyun oynar akl?ma Gölgeler dans edince ?nan bana al??amad?m Hiç bir zaman sensizli?e ?imdi sensizlik dola??yor Ç?k?p gitti?in bu evde Yaln?zl??a elbet al???r bedenim Yaln?zl? ...

Publicidad

Söz Vermiştin - Candan Erçetin

... ?yor hüzün Payla?amam yolu yok bunun Anlatamam sözü yok bunun Çekilecek ba?a geldikçe dertler Bir zaman bir yerde Bulu?uruz yolu yok bunun Kavu?uruz yolu yok bunun Görülecek günü geldikçe

Firuze - Tarkan

... bak?nca dü?ler ?çmi? olursa yudum yudum yudum y?llar?n? A?la, a?la Firuze a?la Anlat bir zaman ne dayan?lmaz güzellikte oldu?unu Ac?l? bir bak?? yerle?irse e?er Kirpi?inin ucundan gözbebe?ine Her?eyin bedeli var, güzelli?inin ...

Nuevas letras