Letra

Já chci svobodu letra

Canciones con já chci svobodu letras todas las canciones de já chci svobodu. Ve la lista de todas las canciones viejas y nuevas con letras de já chci svobodu directas de nuestro buscador y escuchalas online.

Publicidad

Tragedie Vodníkova - Helena Vondráčková Play

... ?e plá?í, Prý sly?ely na pavla?i, ?e jsou u nás vyzv?da?i, ?ádný vodník. Nechte si lejstra, chci svobodu, ?ek vodník A ?up do vodovodu. Do bytu mi vtrhla policie, ?e prý t?m bajkám nev??í A u? jsou tu ...

Žena Líže Kost - WWW Play

... láme r??e. ?ena lí?e kost!(2x) Ty sly?í? i to co ne, chci se t? na to zeptat, zeptat se t? jestli je?te stojí? p?i mne. Zlatá rybka splnila t?y p?áni, a p?esto nedostala svobodu. Sáhla si na dno, stala se ob?tí podvodu. Ob ...

Já Chci Spát - Alkehol Play

... nebudu se s tebou prát nech mì chvíli vydejchat v?dy ví?, ?e to mám taky rád ale chci spát chci spát, tak hroznì spát a nevidím dùvod proè bys mì budila Ètyøikrát v jednom kuse ètyøikrát a chce? ...

Publicidad

S.O.S. Já Chci Drink - Alkehol Play

... co je teror ani jednu vteøinu, u? nevydr?ím musím srovnat hladinu, je mi jedno èím R: S.O.S. chci drink dejte, budu zas king S.O.S. jen tak dál chvilku, a u? jsem král V mojí hlavì bu?ej ...

Tragedie Vodníkova - Helena Vondráčková Play

... ?e plá?í, Prý sly?ely na pavla?i, ?e jsou u nás vyzv?da?i, ?ádný vodník. Nechte si lejstra, chci svobodu, ?ek vodník A ?up do vodovodu. Do bytu mi vtrhla policie, ?e prý t?m bajkám nev??í A u? jsou tu ...

Chci Tě Chválit - Adorare

... ?enou. Ty nás k sob? táhne? a chci za Tebou. Chci T? chválit, za v?e cos mi dal. Chci T? chválit, za to, ?e si dobrý Pán. Chci T? chválit svým hlasem, písní slo?enou. Ty nás k sob? táhne? a chci za Tebou. Slunce se nad ...

Chceš Mě? Chci Tě! - Mňága & Žďorp Play

... ? Tak nebu? smutná nejsi v tom sama! Chce? m?? Chci T?! Tak chce? m?? chci T?! Chce? m?? Chci T?! T?dle! No co je? Chce? m?? Chci T?! T?dle! No co je? Chce? m?? Chci T?! T?dle! No co je? Chce? m?? Chci T?! Tak co je?! Prej po?ád nic to ...

Já Tu Jsem - Helena Vondráčková Play

... oba pr?m?rní to vím nevím jen co s tím p?ímo b?? a p?ímo hle? co m? ?eká chci te? s tím jdu tam a s tím jdu sem marn? volám tu jsem a znám jak nesnadné je létat kdy? k?ídla se u? ztrácejí kdy? máme za ...

Publicidad

Cesta Života - Adorare

... ? mocí svou. Dej, a? na v?ech cestách zá?í sv?tlo lásky Tvé. Ty jsi ?ekl: " jsem Cestou, Pravdou a ?ivotem a kdo v moje slova v??í, nemá strach." chci ve v?ech zkou?kách volat: "Pane, bu? v?le Tvá!" Vím, ?e Ty m? v prachu le?et ...

Hymnus K Duchu Svatému - Adorare

... ! Duchu lásky, zapal sv?j ohe? v nás. Na v?echny otázky Ty odpov?? má?. Nenech m? tápat, chci v nad?ji stát, do rukou Tvých sv?j ?ivot chci dát. P?ij? Duchu Svatý, ve? nás dál, p?ij?, otev?i srdce doko?án! U? cítím to, jak ...

Nonstop - Alkehol Play

... mý nápady Vypitej mozek mám Jen tobe mu?u vá?ne ríct Celej den prochlastám Nonstop, chci pít nonstop A s tím kdo p?ijde, mám chu? se rvát ?ivot je senza chlastání Jenom?e dá ...

Velkej Plán - Alkehol Play

... se nebát potopit Teï si plavu v nìm no prostì nádhera tak co vám budu vyprávìt chci z nìj pít a pocit opilých a? do mý smrti poøád mít Jó , jó u? ho mám, ten velkej ...

Cista Jako Laska - AquaBabes

... vím, ?e stojí? p?i mn? Kdy? jsme ve dvou, Blázní? v lét? v zim?. chci víc, chci víc, chci víc, Tvých pout. jsem tvá jediná (jediná) jsem tvá jediná, Pr?hledná jak hladina. V o?ích tvých je víc ne? mi ...

Publicidad

Bláznění Svícnů - Argema Play

... mám Mít, co zní, znát, co zní, chtít, co zní Pak jen plá? chci znát, co ?lov?k m??e, lhát mi nepom??e ?ít chci jako ka?dý z vás Plá? ty slzy roní?, m?j sp?ch nedohoní? Jdu sv?tem plným ...

Jedeme Dál - Argema Play

... stálý typ, na ?tacích cítím se nejlíp Ve víru d?ní chvíli být, ten pocit znám, chci ho mít Ref: Hej, hej, hej - tak dál si hrej, nic ne?íkej Rock n' roll - ...

Jinej Scénář - Argema Play

... do knihy knih Náhradní scéná?, komu to nesta?í Je to tak prostý, jsme d?ti kyselin chci jinej scéná?, né rezivej k?í? chci jinej scéná?, cht?l bych v?d?t víc Ref: D?vod, pro? tady jsem v ?erných brýlích D?vod, pro? hv? ...

Milé Dámy - Argema Play

... Bejvá to v?dy hustý Milé dámy, jsem jenom vá? A? mi dámy prominou chci to ka?dou vte?inou U m? není d?vod být ten Kdo spokojí se s málem nechci jen tak v kout? stát Kdy? mi dávaj', musím brát Blbej dává ...

Mám - Argema Play

... do tvých sn?, s touhou tvou si budu hrát 2.Víc u? nehledej, víc u? ne?ekej, i v?n? tvá jsem Chci tvý sv?tlo zpátky, bloudím v tmách, vím Jen R:)Mám rád dotyky, kdy? m? svádí? A se mnou to hází Dál nechci u? ?ít z t?hlet ...

Publicidad

Mám... - Argema Play

... do tvých sn?, s touhou tvou si budu hrát 2.Víc u? nehledej, víc u? ne?ekej, i v?n? tvá jsem Chci tvý sv?tlo zpátky, bloudím v tmách, vím Jen R:)Mám rád dotyky, kdy? m? svádí? A se mnou to hází Dál nechci u? ?ít z t?hlet ...

Automechanik - Banana Split A Jeho Moralisté Play

... , filtr, te?e Ti volej, jebe T? mistr. ?pinavý pracky, v rozkroku filcky, tak na to vám seru, du d?lat ?kolu. chci jít chrápat, kdy? vy dete makat.

Franta - Banana Split A Jeho Moralisté Play

... n?kde sám mo?ná jel jsi na?í stezkou, tam kde je p?íkrej sráz Ó Franto, chci sly?et tv?j hlas A? T? n?kde najdou a budou se m? ptát a jim nic ne?eknu, snad ?e jsem T? m?l rád se slzami v o?ích nad hrobem budu stát ...

Asie - Chinaski Play

... ?ikmo Je celej nak?ivo Ná? ?ernobílej sv?t V kterým jde o ?ivot ?as se nám krátí chci ?ít pro Tebe spolu pijem jedno víno tak aspo? doufám a? p?jdem do nebe bude moje ...

Měsíc - Chinaski Play

... ? jsi unavená - u o?í vrásky Nezbejvá mi víc ne? doufat Nic to neznamená - t?eba se karta vobrátí chci aby bylo to z lásky Nejsi bezejmenná - kterou ráno vyprovázím Ani? bych v?d?l co jsem m?l a co ztrácím ...

Publicidad

Pozdravy Z Liberce - Lipo Play

... na ka?dou kritiku odpoví?, ?e tu máme hory P?íroda tu byla p?ed váma - tak?e sorry chci ?ivý m?sto - ne betonový hroby (CHORUS): Nemáte koncepci, vizi, nemáte ani cíl Myslí?, ?e fontánou sis ...

Dal Bych Ti Co Chceš - Lucie Play

... ze? Co na mn? tak kouká? Sakra holka ty mn? zajímá? Jdem si jinam sednout chci vodsa? pry? a hned te? Dám ti v?e co chce? Ne?íkej ?e to nejde Za pár let ...

Dotknu Se Ohně - Lucie Play

... ? se a jde? spát Po ránu a k ve?eru se rodí opu?t?ní Zapadá? se sluncem Ne nejsem s tebou A to je v?echno - u? chci bejt sám Dotknu se ohn? Hledej, hledej, hledej M? mezi kousky popela Hledej, hledej, vím, ?e si ...

Klece - Lucie Play

... ?m! Sám - mezi námi figura zmá?ená v rohu kle?í Sám - mezi námi figura p?ipláclá v rohu bre?í chci svoje lásky v klidu pro?ívat - bez lan v klecích Lásky ach jo, ty u? m? samy sejmou pokousaj ...

Neviditelná Lež - Lucie

... na sever Táhnou, velryby a ptáci Smrtelnej pocit mám u? za sebou V ozv?nách padám dol? zpátky chci z?stat suchou nohou nad vodou Dneska u? je pozd?, chci ti ?íct ?ádný slzy u m? nevidí? Sv?j stín promítnutej na mn? nehledej Jó ...

Publicidad

Jen Chtít - Markéta Konvičková Play

... jsem, zkus poznat sám Dál mám ?e?it kdo a s kým? Tak tím se v?bec netrápím Jen chci ka?dou chvíli sama sebou být Krok m?j stále ztrácí sm?r Cestu mou na na?i zm??! N? ...

Nejlepší Vteřina - Mňága & Žďorp Play

... Nejlep?í minuta je práv? tahleta Do otev?eného sv?ta otev?ená roleta A chci mít svou míru plnou Co si nevezmem - to mít nebudem A chci mít svou míru plnou Co si nevezmem - to mít nebudem Nejlep?í hodina nastala ...

Nejvíc Se Klára Těší Na Neděli - Mňága & Žďorp Play

... ?e ka?dej by cht?l vyhrát A nikdo se nechce zú?astnit A nikdo se nechce zú?astnit chci být oázou A jsem jen protézou Chci být mo?em A jsem jenom stokou Spu?t?nou oponou ?pinavou záclonou Bez slávy sta?enou A d? ...

S Kufrem A Se Ženou - Mňága & Žďorp Play

... ?e s kufrem a se ?enou A? p?ed vrátnicí "díky!" ?ekla mi "tak u? je to za námi!" A se smál a smál a? vylezl vrátnej a ?íká "hele, mladej, dy? je noc a chci taky spát!" V?t?inou lidi d?lají to Co ani sami moc d?lat necht?jí ...

Člověk Nového Typu - Mňága & Žďorp

chci ?ít jen ve snu, O tom celý den sním. V?dy? do snu kdy? klesnu, Tak na ...

Publicidad

Dej Mi Víc Své Lásky - Olympic Play

... dej mi víc Má drahá dej mi víc Má drahá dej mi víc své lásky a? nechci skoro nic nechci skoro nic chci jen pohladit tvé vlásky a? Nejlep?í z t?ch divnejch nápad? a? Mi dokonale zvednul náladu a? Natrhám ti sedmikrásky ...

Když Ti Svítí Zelená - Olympic Play

... Cesta zp?t u? je zbo?ená Je? kdy? ti svítí zelená Te? u? je pozd? vystoupit A ?íkat chci mít sv?j klid Ta úvaha je bezcenná Te?, kdy? ti svítí zelená Je? Je? dokud ...

Vůně Benzínu - Olympic Play

... mám v t?le sladký jed Dávno mi nedá spát chci jen smrt Nebo vyhrávat Mám jenom rád Kdy? pneumatiky kvílí milionkrát Na trati vabank hrál Mám jenom rád Kdy? bariéry ?ílí na ka?dý pád U? tomu du?i dal ...

Nonstop - Paulie Garand

... ... Nonstop! Dneska budu moc a pojedu... Nonstop! ?ekni mi kde je nejbli??í... Nonstop! Chytnul jsem slinu a chci ?ít... Nonstop! Tudle noc musím po?e?it... Nonstop! Dneska budu moc, tak pojedu... Nonstop! ?ekni ...

Rybo! - Sestry Steinovy

... lov?j na zlatý t?pytky Za ka?dej projev házej mi kytky Vym?? se se mnou chci bejt tebou Aspo? do Vánoc u? m? ploutve zebou! Rybo rybo rybo rybo Ml?et jako hrob ...

Publicidad

Alžír - Sto Zvířat Play

... Parfémy s v?ní Al?íru Nohy má dlouhý smyslný Je tady a vlastn? není Pomalá p?esn? jak chci Le?í dál na bílým koberci Jako není skute?ná Denn? ?ije jen pár hodin A Praha za oknem jak Al?ír Vlní ...

Automat - Sto Zvířat Play

Víno v saku ?eptá Sod?: " chci s tebou spát." Káva v rohu trochu ka?le, Zná? to - listopad. V sále hraje Pivo s ple?í, Málem usíná. "Kámo, nepij," Fernet f?uká, "Ví?, jak skon?ím ." Pivo s ple?í dál si ?e?í, Jak je stále sám. Málo ...

Nuevas letras