Letra

Jsou chvíle jako hejna vran letra

Canciones con jsou chvíle jako hejna vran letras todas las canciones de jsou chvíle jako hejna vran. Ve la lista de todas las canciones viejas y nuevas con letras de jsou chvíle jako hejna vran directas de nuestro buscador y escuchalas online.

Publicidad

To Se Zvládne - Helena Vondráčková Play

Jsou chvíle jako hejna vran, Kdy? se potm??ile slétnou ze v?ech stran. To se zvládne, To se zvládne. Ani ...

To Se Zvládne - Helena Vondráčková Play

Jsou chvíle jako hejna vran, Kdy? se potm??ile slétnou ze v?ech stran. To se zvládne, To se zvládne. Ani ...

Marathon - Olympic Play

... Uz videt bily napis cil sis parkrat pral Cestu svou zrakem davno nevnimas Jako stroj padis vpred co z toho mas Aaaaaaa, kdy vzdas Instrumentalni solo ... Zaver jsou chvile plne bolesti A jeji naruc stale vic te spoutava Zavody casto konci nestestim ...

Publicidad

Vrány - Sto Zvířat Play

... tak ?patn? Jako kdybych m?l na nohou brusle A potom se kolem ze v?ech stran Za?ly slítat hejna ?lutejch vran ?íkal jsem si, hochu, ty u? nepij D?jou se ti v hlav? divný v?ci Tyhle stavy bejvaj n?kdy krutý Kolem hejna vran a v?echny ...

Krasojízda - Vypsaná FiXa Play

Jsou n?kdy chvíle Kdy? je v melodii b?h Ob?as i ?ábel do ní taky Cestu najde Tvý rty jsou sladký Jako vanilkový vzduch Poj? ! Odejdem spolu do vedlej?ího pokoje A v n?m Vym?ním pár teplých bílých Rukavic ...

Jen Ať To Sype! - Daniel Landa Play

... ?nej and?l zase stihne v?as. ?ivotem se ?ítím jako post?elenej bejk, Já nejsem ?vejk. Nehodlám se válet, za slávou hrdiny se ?enu. N?kdy je to nálet, ?e skoro pot?ebuju plenu. Jsou chvíle, kdy u? to ne?ídí? a r??ov? to nevidí ...

Pohoda - Kabát Play

Vezmu t? má milá rovnou k nám kolem louky, lesy, hejna vran v?ude samá kráva, samej v?l Máme kino, máme hospodu v obci v?eobecnou pohodu máme hujer, ?ito, chléb i s?l ...

Pijeme S Láskou - Alkehol Play

?enský furt n?co ?e?í pro? na?e city jsou chladný jako led ?e málo lásky v srdci máme to není pravda doká?em to hned S láskou pijeme s láskou? ...

Publicidad

Kraj - Anna K

... skrejvám to, co do vo?í dám Je?t? to nebylo tvý, kdy? ka?dej lhal Jako ?e vyhraje ten, kdo nic nep?iznal Jsou tvý, jsou zka?ený, jako ?e nic nev?d?j A prej ty, co lítali, zejtra si to vodsed?j Já z?stávám, snad ...

Vzlétnout - Argema Play

... Jak z perutí bílých lepí? si k?ídla K oh??m voskovým ruce vzpíná? Vzlétnout, i kdy? m??e p?ijít pád Zlé jsou chvíle, kdy se bojí? snad Vzlétnout, i kdy? náru? slune?ní T? láká a ?árem rozpustí k?ídla tvá Nejde u? ...

Beedi - Master's Hammer Play

... o siest? ?tu si místní Herald Nebe ?edý ultramarin, mo?e sv?tlý kobalt. Denní zprávy v novinách jsou stejné jako kdysi Nebo?tíky v nemocnici okousaly krysy. ?aj a tabák chudobný ve sto?eném listu Naturáln? pat? ...

Některé Otázky Už Si Prostě Nekladu - Mňága & Žďorp Play

... ?ívat, Oblá?ky dechu startují na rtech A já t? nikdy nep?estanu milovat. Je jaro a ?eky jsou rozlité jako loni, Vracím se na místa, kde se zastavil ?as, a jdu se projít, Zapomenuté hodiny u brány ...

Rodné Lány - Mňága & Žďorp Play

Rodné lány dávno rozorány Z na?eho h?i?t? je dávno parkovi?t? Rybník zasypán, zmizela hejna vran A z?stali jsme jen my d?ti, zmatené i ve ?ty?iceti Ref.: Zamrzli jsme moje milá asi v ...

Publicidad

Kocour - Sto Zvířat Play

... v k?oví Ale kdy? houkaj vlaky Ná? kocour klidn? loví Pes kterej ?t?ká nekou?e? Ne to jsou jenom kecy Jsou chvíle, kdy papou?ek Ti odletí i s klecí Ná? kocour zabíjí ptáky Tak dostal na krk zvonek ...

Noční Můry - Vjetef Play

... fotky, co na city hraje, jenom v sob? malej boj svádím. No?ní m?ry ?? Ref. Tak jako tenkrát to nebude u? nikdy víc, slova jsou prázdný jako starej d?m. Osud nep?ál nám mít ?t?stí víc, no tak se m?j, m?j se líp. Na no ...

1968 - Daniel Landa Play

... to sn?ní vkládá do písní. ?est tisíc tank? nám zacpalo krk a osmset letadel jak hejna vran. Hrdiny zahnali za první smrk. Zhasli nás ze v?ech stran. Tanky tu dun?ly ulicemi, ...

Mrtví Už Nic Nepoví - Daniel Landa Play

... ztrácí, znamená to prd. ?ádám spolupráci, tady ?ádí smrt. POLDA2: Mrtví u? jsou takoví, ?e v?t?inou nic nepoví. U? nemaj ?ádný problémy, Jen ti?e le?ej na zemi. Jsou bílý jako padlej sníh A ne?eknou nic o vrazích. OBA: Hrom do ka?dý vra ...

Jsem Svá - Helena Vondráčková Play

... báje?ný ?as ten nehlídám bavím se a náladám zrádným ?anci nedávám jsem vá?n? svá te? jsou domy jako sk?ín? výkladní a za okny tam v záclonách ko?ky lín? spí nemám chu? se hádat ...

Publicidad

Tvá Přání - Helena Vondráčková Play

... nakonec tv?j kout u? znám já vím nakonec co chci u? mám tvá p?ání nakonec u? dávno znám jsou chvíle kdy tan?ím na ost?í sv?tla a tmy vodu dýchám ve tvé mysli bloudím ty ...

Krajina Po Bitvě - Jaromír Nohavica Play

... na sebe mí?íme já a ty ospalí ?ízniví hladoví vousatí nebe se ?e?í u? se blí?í noc o?i jsou t??ké jako kámen ach koho ?ádat o radu a o pomoc kdy? oba usínáme A tak mí?íme na sebe mí? ...

Osmá Barva Duhy - Jaromír Nohavica Play

... ?e v?ichni moji známí spí spí spí doma s man?elkami z?stali jsme sami já a já M?sta jsou jedno jako druhý ?erná je osmá barva duhy ?erná je barva kterou mám te? nejrad?j jó je ...

V Útulcích Pro Ztracený - Kabát Play

... kytku jsi dal V útulcích pro ztracený upíjí smutek sv?j z ?istejch pohár? vzpomínky ?típou na du?i jako hejna dot?rnejch komár? Kdo to tvrdí, ?e jsem to já smíchem zakrývá sv?j plá? mo?ná, ?e ...

Holáryjó - Karel Kryl Play

... V pasá?i mi ?pitnou:"Junge Mädchen! Billig!", V pasá?i mi ?pitnou:"Junge Mädchen! Billig!", holáryjó! K?e?kové a sysli jsou tu jako v?dycky, Mn? to ale myslí neekonomicky, Jsem zas mezi svými, kdekdo kapsu mastí, Zvolna dochází ...

Publicidad

Do Nebe Chcem - Verona Play

... Tady je ka?dá chvíle t??ká My do nebe chcem Snad aspo? na?e du?e zachrání To nejsou ?ádný náhody ?e máme divný zákony A blázny ze v?ech stran Jak hejna ?ernejch vran To nejsou ?ádný náhody ?e ?ivot jsou jen závody A blázni ze ...

Zapomeň - Markéta Konvičková Play

... nevadí! Najednou najednou u? se nechci ptát! Najednou najednou zase chci se smát! Jsem stále stejná jako ptáci z hejna Zvednu k?ídla svá tahle noc je zlá N?kam odletím n?kam odletím Slova stále stejná pry? ...

Malý Obr Aneb Jako Letadlo - Mňága & Žďorp Play

... na blbosti. Urvat sehnat nenechat se od?ít, To jsou te?ka moje starosti. Jako letadlo Jako letadlo Jako letadlo Jako letadlo Jako letadlo odlet?t Jako letadlo zmizet Jako letadlo odlet?t Jako letadlo Tak u? jsem asi velký A stejn? nevím v?bec ...

Konec Konců - Olympic Play

... Pry? je tohle znám a vím, znám a vím, znám a vím Byl to krátký pád v?ak dny jsou jako len Novou píse? hrát te? chodím s d?tmi ven Dívko vím, ?e o?i zrádné má? Dívko vím, ?e jiný ...

Barbarov - Paulie Garand

... zamotat. Nejsem první ani poslední, tak co m? d?lí, od lidí, co umí ?ít, jako kdy? neznaj sv?domí. P?esto m? n?co pojí s t?ma, co pozoruju, v kajut? p?ání odsouzený chvíle ?ekat spolu. A my ?ekáme a? nabereme vítr do plachet a nadechnem se v klidu v noci ...

Publicidad

Du S Větrem - Paulie Garand

... , pí??aly a místy nám obzor odkreje ty p?ístavy, kde naberem piráty, kapitány Morgany a dámy co jsou k mání, a fakt jsem d?sn? rád za chvíle co maj ten spád, s v?trem jak s energií která nenechá t? spát, ne? p?ijde kat na?ich, ...

Imprese Ulic - Paulie Garand

... kecky ?lapou prach, dla?ební kostky, aristokracii. M?sto je plný výloh a figurín, hladím pudla, dávný chvíle, vím jsem in, in, in, in - telektuál. Nosím si safíry rapu po kilech a sedám o podál. ...

Kotě - Paulie Garand

... ?, buchtám vymluvit díru do hlavn?, Romeo lichotník a za rohem svin?. Ale taky n?kdy p?íjde ta chvíle, kdy osud p?ivane to, co t? dostane, zná? to? Ale sm?la je, ?e kdy? se povede ...

Nebeská - Paulie Garand

... ! nebu? hloupej vsichni vob?as sami v sob? bloud?j za voknem je nad?je tak jako voblak modrej, ee a ten bílej? asi sem snílek taky sem m?l chvíle kdy jsem nem?l pod kontrolou ka?dej výlet nem?l bys to vid?t tak moc ...

Zdroj A Pravda - Stíny Plamenů Play

... Jistotou pevná víra, víra v Pána z ?istírny Emgancatus: Jak prázdné a zbyte?né obavy jsou vy??ené Nep?icházím do boje, v?dy? jsem po cest? ukrutné Syn Poklop?: P?sbí? jako bestie, co? my ostatn? té? D?v?ru k tob? nemáme, tak rychle pry? b?? Emgancatus ...

Publicidad

Prokletí Zrádců - Törr Play

Mají zb?silost v srdci Jsou jako draví ptáci Celý velký hejna, mra?na Krou?ej nad sebou Krev v ?ilách tuhne Strach u? se ?iví sám Kdy? zlo ...

Temná Země - Törr Play

V kanále jsem cht?l lovit krysy Jen?e to u? není jako kdysi ?e v kanále je temn?, to zná celá zem? Krys jsou po kanálech celý hejna Proto je to práce velmi nebezpe?ná ?e v kanále je temn?, to zná celá zem? ?e v kanále ...

Jako Vždycky - Visací Zámek Play

... Zase to nevýjde a to m? teda trápí Aspo? tu propijem n?jáký to kilo V?echno je takový jako v?dycky bylo Servírka co tu nosí není v?bec líná Ze zvyku jí ?umím do klína ...

Dilema Pyrotechnikovo - Daniel Landa Play

... je drát? Modrej a mo?ná, ?e ten druhej. Na co který dráty jsou? Jestli je to zelenej, tak já budu tuhej. No, to m? asi nenajdou. Ref: Vím, ?e jednou p?íjde chvíle, kdy se prost? seknu. Jenom po?ád doufám, ?e to nebude te ...

Jsem Tvým Andělem - Helena Vondráčková Play

... ?j spánek i dech To p?ísahám Já te? na zem slétla k vám Já jsem tvým and?lem Jsou n?kdy blí? chvíle, kdy ví? ?e má? to vzdát Asi zdá se ti, ?e Pod vodu te? dýchat má? Tak ...

Publicidad

Rána Jasných Dnů - Helena Vondráčková Play

... plným krás ?ádná ne?ekaná setkání tak?e co je trocha zívání pro t?ch pár vran a klid ned?lních rán ta ned?lní rána jasných dní jsou jako sk?ín? výkladní jednu sk?í? si zvolím potom k ní p?itla?ím nos p?itla ...

Mikymauz - Jaromír Nohavica Play

... ? láska je jenom pustá zloba dráty bych zru?il Prokletá hodina ta minuta ta krátká chvíle kdy v?ci nejsou ?erné ale nejsou ani bílé kdy není tma ale je?t? ani vidno ...

Nuevas letras