Letra

Kde jsem vera byl a s km letra

Canciones con kde jsem vera byl a s km letras todas las canciones de kde jsem vera byl a s km. Ve la lista de todas las canciones viejas y nuevas con letras de kde jsem vera byl a s km directas de nuestro buscador y escuchalas online.

Publicidad

Málem Bych Zapomněl - Xavier Baumaxa Play

... duch se tu v horách v potu Potutuluje a smrdí jak kus starýho sýra a ?íká: Málem bych zapomn?l, Kde jsem v?ude byl A ?ím jsem cht?l být! Málem bych zapomn?l! A? se ti ve slatích cesta neztratí To by ...

To Se Nikdo Nedoví - Helena Vondráčková Play

... ? On: Ty má lásko veliká, To se p?ece ne?íká. Oba: Jen já, já vím, Kde jsem v?era byl a s kým On: U? se dál p?esta? ptát. P?iznávám tisíckrát. Byl jsem s tou, Co mám rád. Oba: A u splavu v dáli Písni?ku hráli. Ona ...

Bejval Jsem - Olympic Play

... v?dycky jasnej cíl Kdybych ho nem?l b?hví kde bych dneska byl Silnej, slabej, velkej, malej V srdci plamen kterej ho?í stále dál Bejval jsem máni?ka, m?l jsem vlasy do p?l zad Bejval jsem zoufalej, kdy? m? ?ídnul vlas ??astnej, plachej, smutnej, veselej Bejval ...

Publicidad

Hospodská - Alkehol

Dneskja jsem byl, tam kde jsem chtel Celej vecer jsem tam zase prosedel Já toti? mám tu zábavu Tu svoji nejmilej?í-jó hospodu Co bych ...

Odpočívej V Pokoji - Alkehol Play

... No to je najednou shon Mý zdraví mi nic nenavrátí - proto?e Zdraví jsem na?el na hnoji Te? odpo?ívám v pokoji V?dy? vlastn? to jsem asi cht?l Kdy? b?h rozdával zdraví Kde jsem byl, jen on to ví Tak hloupej, to ...

Piju Dál - Alkehol Play

Bylo to jednou ráno, sebe práv? vzbudil jsem Do prázdna zase koukám, kde to asi jsem Jsem doma, le?ím tady sám Kde jsem v?era ve?er byl, to já p?ece dob?e vím Do rukou láhev beru, kocovina zase ?ádí ...

Jdem Dál - Lucie Play

... , kdy? se budím znamení doby, to nebyl sen Kde se to?í, co ?lo za mnou Kde se to?í, to byl hrom Kdy se v?ech t?ch svinstev v sob? zbavím, jdeme dál! Já jsem snad u? nev??il, ?e to doká?em. A ta pakárna ...

Chuť Rána Po Pekelným Večírku - Olympic Play

... ? vrátil já V zrcadle se nepoznám To ten den p?kn? za?ínám Co to v?echno znamená Kde jsem to v?era byl, ?e neochotn? vstávám Du?i mi po?lou jako dobírku Tak zase na jazyku sm?le ochutnávám ...

Publicidad

H8 - Paulie Garand

... nejsi. A ty nejsi. Yeah! Hej, hej, nejsi! Há osm! A ty nejsi! Yeah! Vid?l jsem rappera, byl docela ?ouma, v klipu se ale tvá?il jako by Rambo byl. ?et?zy, bávo, kolem dv? holky - mambo styl. Myslí to dob?e, ale je ...

Retard - Paulie Garand

... kolem le?ení a spadl na m? cigo?. OuDýý A ani nevim pro?, kdy? jsem ?el vynýst ko?, byl jsem zneu?itej, byl to listono?. Kámo jsem nejv?t?í reto?, vlastním jednokolku, nevim na co?, kdy? ani na d?tskym s p?ídavnejma neumim. Co by ...

Pohádka - Sto Zvířat Play

... Jak prachy vyd?lat a taky jak se kradou Kdyby se neu?val tím v??ným: Bo?e, kde jsem? ?ty?icet ka?párk? a? jeho rakev nese Je to jako sed?t na ?havejch kamenech Je ...

Jamajská Polka - Tleskač Play

... , respektive lodní ?roub, rastamani vyzývají, kdybych nejel, byl bych troub...a 2. Spolehnutí je t?eba p?enést na kormidelníka, vzhledem na polohu, v?zte, ?e to jen tak ne?íkám, sta?í uhnout nedbalostí nepatrn? k severu, kde jsem se to ocitl? Z toho se asi poseru! Mikrofóny ...

Roza Die Rose - Daniel Landa Play

... vytáhnout z té ?píny. Rus: Volnost v nesvobod?. Punkt fünf stand ich da, meine Arme waren P?esn? v p?t jsem tam byl s náru?í voller Rosen. plnou r??í. So, wie wir es immer geplant hatten. Tak, jak jsme si ...

Publicidad

Upomínky - Helena Vondráčková Play

... vra? akorát jak v tichu rán se do?ítám jsem zlobivá jsem zlá nic nevrací dost poztrácí to jsem já v mé ranní po?t? znovu slo?enka m? ?eká za parkování tam kde zákaz stání byl z knihovny zase cht?jí vrátit F. L. V?ka pátý ...

Prošel Jsem Hlubokým Lesem - Jaromír Nohavica Play

... jsem hlubokým lesem Kde jsem, kde jsem, kde jsem. V podrá?kách suché bláto mám Bylo nás sedm a te? jsem sám, Na stromech slzy jsou na k??e, Krvavé kdy? bylo nejh??e. Pro?el jsem hlubokým lesem Kde jsem, kde jsem, kde jsem ...

Běž Dál - Alkehol

... po?ád sám od soumraku do svítání chodím ani nevím kam v?ude prázdno, i v mý du?i, kde jsem nebyl nikdy sám Z neznámejch d?vod? bezesný noci mám já toti? v?bec nespim tak si, tak ...

Dům U Vycházejícího Slunce - Alkehol

Snad zná? ten d?m tam v New Orleans Ve ?títu znak slunce má Je to d?m kde lká sto chlapc? ubohých A kde jsem zkejs i já Mé mám? B?h dal v?nem Prát a ?ít blue jeans Táta m?j se flákal jen Sám ...

Starej Se O Sebe - Alkehol Play

... pro nìkoho tøeba normální nezajímá mì u? vùbec, co je a není morální seru na to, co jsem kdy byl - hlavnì, ?e jsem si to u?il starosti jsou pro jiný, tak hoï kámen, kdo se? bez viny Ref.: ...

Publicidad

Tak Už Se Nezlob - Alkehol Play

... se z toho musím vyspat Moc se neptej u? se stalo To chlastání mn? ale bralo Hádej kde sem dneska byl Málem sem u? ne?il Jenom sem tam n?co pil A te? hubou chodník ryl Tak u? se ...

Dlouhý Flámy - Argema Play

... ? mám, Na noc já marn? vzpomínám, Touhy známý svád?jí m?, a? si dám, Fale?nej ráj, kde jsem tak sám. Nemám sílu zp?t se vrátit, Vím, ?e v?echno m??u ztratit, Démon si ?ádá krutou da?. ...

Nemůžu Zapomenout - Argema Play

... ?t pro n?j? dýchám. Tak ti ?íkám, nesta?í, Jenom ?ít vedle dál v noci sám. Ti?e stárnout, najednou jsem blí?, Ne? d?ív jsem ti byl, chci to zvládnout. Schoulenou, chci t? mít zas v náru?í, Nechci víc ne? t? znova obejmout. Bez t?ch ...

Touhy - Argema Play

... nechce? hrát. ?ervený slunce kdy? ?ídí, Modrý hv?zdy na cestách. N?kde tam kde je ?ernej m?síc, Jako já sám usíná. Ty svý touhy stále ?ídí?, Práv? tam kde jsem te? já. R:A ty stejn? z?stává?, Duhou nad ?ekou a zá?. Barev ...

Jedu Do Poruby - Buty

... , ?e mi Olina ukázala fotku svého d?dy Kdy? byl je?t? mladý nechal se u chaty fotografem vyfotografovat Ani jsem nev?d?l, ?e jsem to byl a potom mi ?ekla ?e je?t? ?iju a ?e jsem se osobn? v televizi poznal ?ek' jsem si fajn, ale to není mo?né ...

Publicidad

Olina - Buty

... , ?e mi Olina ukázala fotku svého d?dy, Kdy? byl je?t? mladý, nechal se u chaty fotografem vyfotografovat. Ani jsem nev?d?l, ?e jsem to byl a potom mi ?ekla, ?e je?t? ?iju a ?e jsem se osobn? v televizi poznal. ?ek' jsem si, fajn, ale to není mo?né ...

17B - Mňága & Žďorp Play

... ? jde? dom? jen sm?jou se -p?ij?te zas ! mezi nás - V noci se mi zdálo ?e u? jsem na tebe zapomn?l Ráno prohlídl jsem si v zrcátku sv?j nový obli?ej Rasputin svázaný v kazajce chr?el pod oknem Tabák nacpal ...

Dubový Taxík - Mňága & Žďorp Play

... za ta léta spalDmi Stovky rozli?ných pódií Kde jsem za ta léta hrál Na stech náro?ích mnoha m?st Plakáty nám visely Stovky milník? ...

Na Konečnou - Mňága & Žďorp Play

... auto a ptáme se, kam jdou, Prý na kone?nou. A zase jedem dál Tou tmavomodrou nocí, Kde jsem se to ocit? V?ude samý chodci! ?t?rkem u krajnice jdou, Prý na kone?nou. Teprve druhý ...

Nevzpomínám - Mňága & Žďorp Play

... kdysi cht?l n?co zm?nit být sám sebou Jé - to u? si nevzpomínám Snad jsem kdysi byl plný touhy odvá?ný a silný Jé - to u? si nevzpomínám Mo?ná ?e snad asi Kdo ví ...

Publicidad

Stovky Hotelů - Mňága & Žďorp Play

... za ta léta spal Stovky rozli?ných pódií Kde jsem za ta léta hrál Na stech náro?ích mnoha m?st Plakáty nám vysely Stovky milník? ...

Bigbít - Olympic Play

... A kdy? je nouze vá?n? nejvy??í, Jak za?nu hrát, pak u? nic nesly?ím. P?esto jsem dávno pochopil To, ?e jsou jiný v?ci, Jen?e kdy? plonk jsem n?kdy byl, Z?stal tu se mnou p?eci Bigbít. V?ude kam p?ijdu, spoustu známých mám A tak ...

Jak Se Tak Loudám - Olympic Play

Jak se tak toulám, mám v?bec cíl Kde je m?j rock'n'roll, no kde by asi byl Já konec nevidím a jiným ti?e závidím Snad m??u vypnout a jet n?kam dál O kus dál, n?kam dál ...

Jen Se Tak Toulám - Olympic Play

Jak se tak toulám, mám v?bec cíl Kde je m?j rock'n'roll, no kde by asi byl Já konec nevidím a jiným ti?e závidím Snad m??u vypnout a jet n?kam dál O kus dál, n?kam dál ...

Mr. Den A Lady Noc - Olympic Play

... sch?zku má Mr. Den a Lady Noc Dívám se z okna ven Já jsem vá? syn Mám domov tam, kde jsem Sv?j stín Tam kde spím V pond?lí jsem tady V úterý jdu dál Ve st?edu se toulám Tam, kam vítr ...

Publicidad

Co Lidi? - Psí Vojáci Play

... vjely do vlas? a jedna na druhou k?i?ela: "Za ?ivot si nic nekoupí?, ty ??zo! Hahaha?" Kde jsem m?l vzít odvahu a potom i chu? n?komu ?íct, ?e to stojí za to? ?e to opravdu stojí za to? V? ...

Píseň IV - Psí Vojáci

... Missu pastorale A koukal z okna ? hledal krále Nic ? jen Dv?r a jícny oken A M?síc zíval bledým okem Kde jsem ztratil svýho krále? V nemocnici nebo na bále? Samý Amen Amen a ve Dvo?e je jenom kámen ...

Autobus - Sto Zvířat Play

... jel Vím jen, ?e bylo k ránu ?ídil jsem autobus Byl celej z porcelánu P?i jízd? kle?el jsem Kabina byla malá Bylo mi stra?n? zle A brzda splachovala A n?kdo kopal do dve?í P?i jízd? z venku v ...

Doma Nejlíp - Traband Play

... pes Dom?, dom? je?t? dnes! Nechávám se jeho hlasem vést U? koní?ek pádí? Do míst, kde jsem býval dít?tem A kde i kdy? nejsem, stále jsem Kolem vesnickýho kostelíka Mezi nízký domky u rybníka Za poslední zahradou do polí Cestou lemovanou topoly ...

V Babylůně - Traband

... zpátky dom?, kudy vede cesta Jsou tu n?jaký domy, ale nevím kdo v nich ?ije Nevím kde jsem, nevím kdo jsem, nevím která bije Jak mám poznat, ?e mi tady hrozí nebezpe?í Mezi lidma který mluv?j prapodivnou ?e?í ...

Publicidad

Já Neubráním Se - Törr Play

... tu sám Du?e k?i?í, u? poj?, tak poj? u? pry? Rozcuchaný ?edý stíny Kreslí na zdi divnej tvar Kde jsem se tu asi vzal Co uvádí mou krev ve var Liduprázdný m?sto stín? S úsvitem se ...

Svatá Petra - Tři Sestry Play

... svatá Petra prsatá. Od pátýho rumu osud m?j Zmapován je sv?dk? pam?tí. Na zádech jsem ráno na?el hn?j, Kde jsem le?el, nemám pon?tí. Takhle ?iju dlouhou ?adu let A n?kdy mi to p?ijde pitomý. ?e ...

Nuevas letras