Letra

Tak se známe letra

Canciones con tak se známe letras todas las canciones de tak se známe. Ve la lista de todas las canciones viejas y nuevas con letras de tak se známe directas de nuestro buscador y escuchalas online.

Publicidad

To Se Zvládne - Helena Vondráčková Play

... písni, Má? to znát. Kdy? ?ní tu hora nesnází, Rada zdá se drahá, jak se p?echází. To se zvládne, To se zvládne. Ani nápad, Cíl te? vzdát. Tak se známe, Potkáváme, Jsi v mé písni, Má? to znát. Tv?j cíl u? na ...

S Tebou - Lucie Play

... na tv?j úsm?v co letí z dálky Tak na tebe ?ekám na tvoje ?ádky na tv?j úsm?v co letí z dálky N?co m? táhlo stra?n? se ztrapnit To jsem já a sám Pomáhá? mi i kdy? se t?i hodiny známe Budu rád s tebou Jako paranoidní princ ...

Navěky - Tomáš Klus

... to vyk?i?ník na koncích v?t. Cítit jak stává? se mnou-?. Cítit jak stává? se mnou-?. Je to láska, je to dojetí, je to jediné up?ímné ob?tí, je to v?e tak d?v?rn? známé, je to spojení, pevné jak kámen, je ...

Publicidad

Lano Co K Nebi Nás Poutá - Traband

... silný je lano, co k nebi nás poutá Já povídám: Pane, odkud se známe? Esli se nemýlíte? A co je vám do m?, starýho mrcho?routa? On na to: Poj?, dej se na moji lo?, má jméno Eternité Jsme silný jak silný je ...

Abaddon:Armageddon - Abaddon (CZ) Play

... Nastane jate?ný krvavý hon Mrtvý se pomstí za h?íchy ?ivých Vlády se ujme Armageddon T?etí planeta se v supernovu zm?ní Výk?iky bolesti provází ten skon Tak ?ivot jak ho známe zmizí Vlády se ujme Armageddon Nekone?nou nicotou ...

Máme To Za Sebou - Alkehol Play

... Dne?ní ?ichta u? pro nás zkon?ila Tak nashle zas jednou To se p?kn? na?e hlava zpotila Ani se nemusíme lou?it V?dy? se za chvíli zase sejdeme A to d?ív ne? se nad?jeme A pak to zas rozjedem Ale te ...

Poplach - Aneta Langerová

... stran Du?e má vzh?ru letí slunci blí? Aspo? na malou chvíli Podzimem ztrácím sebe Tak kousek nebe si na chvíli vzít Snadno se dol? klesá v hlubinách ?erného lesa Chycená do pavu?in U? týden pod pe?inou Dýchám vzduch ...

Repetice - Bratři Ebenové

R: Tak jsem vid?l tu tvou novou, moc jsi nep?ehán?l, takovouhle holku snovou by jsi t??ko shán?l, u? se t??ím, a? se my t?i spole?n? setkáme, nemusí? nás p?edstavovat, my se toti? známe. 1. Tvoje nová milá se moc nezm?nila, ve vlasech má ...

Publicidad

Není To Můj Případ - Chinaski Play

... chodit na Pet?ín Oba dva to víme te? nevíme co s tím Oba dva to u? známe jak se to?í sv?t Oba pochopíme ?e to chce jen vydr?et Je to imrvére stejný já to ...

Čerti - Master's Hammer Play

... . V panském sklep?, tam se svítí, tam se dáme na kvartýr Uká?em, jak známe píti rejnské, ?eské, malvazír!" V jedno ?valo pásmo b?s?: "nad víno nic na sv?t?!" A tak pili v sladkém plesu zdraví pekla kní?ete. Kdy? se ?erti v?ichni zpili, kohout ...

Píseň Kostelní - Mňága & Žďorp Play

... na dobro?inných piknicích Místní honorace v ?ele s místostarostou A v?ichni o?ekávají zprávu radostnou Dál jsem pozoroval známé tvá?e Zahýba?e, fifleny a notorické lhá?e Jak se pod vysokou klenbou zmen?ují A jak o svý místo v nebi modlitbou bojují A p?i?lo mi to najednou ...

Ženy, Víno, Zpěv - Orion Play

... i kdy? dám si cuba libré t?eba t?i kýble. V baru je dost obejít v?echny bude zle, ale známe se, v?echno se dá kdy? se chce. Mít dobrý záminky je základ ka?dý akce. Oslavy, kluby, obcese. Becher non-stop ...

Cutora - Raduza

... starej kamosi Vyplave nahoru Co neni pro usi Tech, co nas neznaji Jak my dva zname se Jo, nekdy potaji I mistr tesar utne se Podej mi cutoru Jestli zbyl tam jeste lok A nejen ze vzdoru My na tea five ...

Publicidad

Aj Ta Kuna - Tři Sestry Play

... fotky Aj ta kuna vym?nila zámek Nalet?l jsem jako stará kafka Za ty roky u? se trochu známe Jak Horá?ka Hapka A tak aspo? po??rám jí výtah A naplivu na ?ervený botky Za dve?ma a? bestie ta lítá ...

1982 - Vypsaná FiXa Play

chlape?ek bre?í nesmí? ho hladit kdy? ho bude? hladit tak ho m??e? zabít se? víla lipís má? bílý auto v?echny nás vozí? a to máme za to ?e známe heslo lipís mi káya 1982 jsem malý ýmo a ty jsi princezna 1982 nejlep?í ...

Párek V.P. - Yo Yo Band

... ?ne pálit Hned bermudy oblíkám Plovárnu zam??uji v dáli Kapesník na hlavu dám. S plav?íkem se moc dob?e známe V?dycky m?j flek pohlídá Pak v dev?t otev?ou ten krámek Kde párek pivo si dám. Vype? ...

Forbes - Daniel Landa Play

... dneska a ?ádná holka hezká mi nebude ?íkat nic p?knýho, abych dob?e spal! Ty hladovej kráme, u? se dlouho známe! Kdy se tohle zm?ní, celý svoje jm?ní - celej zasranej sv?t jsem ti do tlamy nasypal. ...

Kouzelník - Daniel Landa Play

... kup?edu couvá, taková pravidla má ?áblova smlouva. Lidem nic ne?íká Cesta kouzelníka. A? se tu staví pozdravit známé, mo?ná ho v?bec nepoznáme. A tak p?jde dál. Kdo nám ho dal, ho zase vzal. Zvony vyzván?jí Bim bam. Kdo ...

Publicidad

Kytky Pro Tebe - Daniel Landa Play

... a po m?st? ho nahán?t, potom bliknul maják: " My t? známe, my u? si t? vohlídáme!! " Tak dopadla rána na ?elist poru?íka, jen se vztekle ?ezal a ani neutíkal, ?erno p?ed o?ima, v u?ích zvoní, tak lítaly kytky vzduchem , co byly jen pro ní. Advokát ...

Když Svíčky Zhasnou - Helena Vondráčková Play

... ?í Ticho lé?í knot doho?ívá, My?lenka je tak ?ivá. K zamy?lení sv?j ?ivot známe, P?ed sebou utíkáme. Jak malí jsme A bezradní Nechceme být poslední. Kdy? sví?ky zhasnou, Svým p?edstavám se vzdám. U? odbíjí pátou A své sny nestíhám. V?echny sví ...

Posaď Mě Na Sedmej Schod - Helena Vondráčková Play

... Jsem tv?j záchytnej bod Chci v?echno a nebo nic H: Teplota tak akorát Dnes nep?jdem spát H+Sbor: To znám, to zná?, to známe! H: Mám chu? i barvu, taky skute?nej ?íz A ty ses do m? zbláznil o n?co víc P?nu sfouknout proudem vá?ní ...

Tak Se Půlím - Olympic Play

... , krájel s v?lí Dob?hnou co se chytit nedá Dík v?li jsem se p?edb?h sám Já vlastn? sebe po?ád hledám A vím, ?e k sob? dluhy mám Tak se p?lím, krájím, p?lím sám P?lím, krájím s v?lí Tak se p?lím, krájím, p?lím sám P?lím ...

Tak Se Tu Měj! - Helena Vondráčková Play

... ? ptáci táhnou Ta síla perutí,nic m? zpátky nenutí R2: Tak se tu m?j,?ij a bu? zdráv, Co m?lo ?mrnc je dneska výprodej Tak se tu m?j v tom je ten vtip Na volno ?ít se n?kdy m??e líp Láska je b?h na dlouhou tra? Kdy ...

Publicidad

To Se Zvládne - Helena Vondráčková Play

... písni, Má? to znát. Kdy? ?ní tu hora nesnází, Rada zdá se drahá, jak se p?echází. To se zvládne, To se zvládne. Ani nápad, Cíl te? vzdát. Tak se známe, Potkáváme, Jsi v mé písni, Má? to znát. Tv?j cíl u? na ...

Tak Už Se Nezlob - Alkehol Play

... pil A te? hubou chodník ryl Tak u? se na mn? nezlob U? na to zapome? Tak u? se na mn? nezlob Budem doma a bude nám hej Nic naplat u? se stalo Dneska mn? to ?ák vzalo Tak se tak nedívej Budem doma a bude nám ...

Nebudem Se Držet Zpátky - Alkehol Play

... chlastat Sudi?ky nám daly ?íze? do vínku Se sklenkou jak s milou budeme se laskat Nemusíme mít extra záminku R: Nebudeme spát dr?et se p?i zdi zpátky Dokud je to ?havý tak se to má kout Jdeme sudy válet budou lítat ...

Přidej Se K Nám - Alkehol Play

... asi v?ichni prost? doma zakopem Je to hrozný s touhle nudou pro?ít celej den Tak se v?ichni seberem a p?jdem ? p?jdeme ven Tak poj? ? poj? p?idej se k nám Zvedni pohár ze stolu a? jsme tu v?ichni pospolu A? pivo te?e proudem dál A jeden ...

Jen Tak - Argema Play

... dál. Znám, jak je to fajn, kdy? kytky voní, Hrbatý tri?ka u? jsou tu zas. A tak se dívám na tu krásu A p?emý?lím, kdo to sem dal A lidé bloudí bez ú?asu A ty ...

Publicidad

S Tebou - Lucie Play

... na tv?j úsm?v co letí z dálky Tak na tebe ?ekám na tvoje ?ádky na tv?j úsm?v co letí z dálky N?co m? táhlo stra?n? se ztrapnit To jsem já a sám Pomáhá? mi i kdy? se t?i hodiny známe Budu rád s tebou Jako paranoidní princ ...

A Chce Se Žít! - Mňága & Žďorp Play

... potom kalné vody roze?ene vlna ?istá A chce se ?ít. A tak se jednoho dne z práce Vydal opa?ným sm?rem, nev?d?l je?t? p?esn? kam, To se v n?m pral jih se severem. Ale nakro?ené kroky u? ne?lo nijak zastavit. Okoralé srdce ...

Nedotýkej Se Mě! - Mňága & Žďorp Play

... mi jasný ?e se te?ka cejtí? jako ohlodaná kost Tak se usm?j u? jsme se nabre?eli dost Nedotýkej se m? Nedívej se na m? Nemluv na m? Z?sta? se mnou Nedotýkej se m? Nedívej se na m? Nemluv na m? Z?sta? se mnou... Z?sta? se mnou

Navěky - Tomáš Klus

... to vyk?i?ník na koncích v?t. Cítit jak stává? se mnou-?. Cítit jak stává? se mnou-?. Je to láska, je to dojetí, je to jediné up?ímné ob?tí, je to v?e tak d?v?rn? známé, je to spojení, pevné jak kámen, je ...

Lano Co K Nebi Nás Poutá - Traband

... silný je lano, co k nebi nás poutá Já povídám: Pane, odkud se známe? Esli se nemýlíte? A co je vám do m?, starýho mrcho?routa? On na to: Poj?, dej se na moji lo?, má jméno Eternité Jsme silný jak silný je ...

Publicidad

Kéž By Se Stal Zázrak - Daniel Landa Play

... stal zázrak! Vzal bych t? za ruku a nabíd svý nic. Ké? by se stal zázrak! Ké? bych ti v?echno sm?l naplno ?íct. Tak se to má, jestli?e hluboce spí?, Svý o?i neotevírá?, na slunce neuvidí?. Pojmenuj svý p?ání, Ne? tvou ...

A Ty Se Ptáš, Co Já - Helena Vondráčková Play

... m?l ptát. Jak rozum?t ti mám, Jak chápat slova tvá? Snad taky byl jsi sám A ty se ptá?, co já. U? to bude rok, Tak t? tedy vítám, Vid?t si mn? cht?l A te? zas, abys jel. Já t? nezvu dál, Co kdy? n? ...

Není Proč Se Bát - Helena Vondráčková Play

... zlej Ráno má p?íchu? kávy A zít?ek hlásí jenom krásné zprávy Né není pro? se bát Tak se na chvíli sna? Né není pro? se bát ?patnou náladu sma? Ber nebo dávej rány Jen vít?z m??e chtít sv?j kousek slávy U? znám ...

Možná Že Se Mýlím - Jaromír Nohavica Play

... léty snad mi to dojde léty mám na to jenom chvíli dojít od startu k cíli a tak si zpívám a tak se dívám a tak si dávám do trumpety V pokoji kde jsem v?era spal vypnuli topení a to byla krása m?li ...

Tak Teda Pojď - Kabát Play

... je ráj, není to zlý snad jen ten pocit, pro n?j se taky umírá Svatej Petr táhne ?ichtu u nebeskejch vrat u? je taky starej pán a tak se mu chce spát Refrén: Tak teda poj?, pojedem dál tahle noc kon?í, ten starej vrátnej ...

Publicidad

Tak To Má Bejt - Kabát Play

... to má bejt Tam v?echno hezky kon?í hezky za?íná Tak se m?j fajn já musím jít M??e? si nadávat a m??e? si klít Mn? tyhle ?e?i dávno neurá?í Já se du opít n?kam na nádra?í A? p?ijde princ bude mu stát ?ekne ti lehni na ...

Budeme Chlastat - Alkehol

... byl) v?dy ná? sen Ka?dej den budem tady budeme pít, Dokud nám síly sta?í tak se budem mít, A? nás n?co skolí tak a? je to chlast, Na ten u? jsme zvyklí, jo ten chlast je slast. My budem chlastat ? ...

Nuevas letras